Information fra lægearbejdsgruppen 17. januar 2023

Nyt fra arbejdsgruppen om lægedækning på Orø

Godt Nytår

Hen over Julen er der ikke sket det store, men der er nu indledt en dialog mellem Region Sjælland og lægerne i Bysøstrædet. På nuværende tidspunkt kan vi ikke forudse, hvad det vil føre til, men vi afventer og krydser fingre. 

Vi vil naturligvis melde det ud, så snart vi ved mere.

De bedste hilsner

På arbejdsgruppens vegne

Kåre