Fremhævet:


Din forbindelse til Holbæk Kommune, som borger på Orø


Orø Havn

Fællesmøder

Orø Lokalforum vil afholde borger/folkemøde mindst to gange pr. år. Første gang i januar 2022.

Her inviteres hele Orø: fastboende, sommerhusejere, foreninger og virksomheder.

Dagen bliver en kreativ dag hvor lokale problematikker, ønsker og forbedringer tages op og debatteres.

Arbejdsgrupper kan dannes og nye venskaber opstå.

Arbejdsgrupper

En del af et Lokalforums opgaver er at skabe arbejdsgrupper, som skal bidrage til at gøre vores lokalområde til et endnu bedre sted at bo.

Arbejdsgrupperne arbejder fortrinsvis uafhængigt af lokalforums bestyrelse, men vi støtter op om at arbejdsgrupperne lever og får nye medlemmer, som kan hjælpe med at følge idéer til dørs.

De fremtidige arbejdsgrupper er åbne for alle med tilknytning til Orø og annonceres derfor her på hjemmesiden med kontaktinfo og lidt ord om arbejdsgruppernes virke.

Søg Orø Lokalforum

Orø Lokalforum får hvert år tildelt et kommunalt tilskud, som skal understøtte lokalforums aktiviteter. Bestyrelsen forvalter midlerne, som blandt andet bruges til at afholde lokalforumsmøder og drifte hjemmesiden.

Tiloversblevne midler uddeles som støttemidler til aktiviteter, der fremmer fællesskab, frivillighed og udvikling i lokalområdet. Mere herom senere!