Foreningen

Orø Lokalforums Formål er

  • at give Orøs beboere et forum, hvor alle på lige fod kan diskutere lokale ønsker samt tage del i de beslutninger, der træffes vedrørende fordeling af midler stillet til rådighed af Holbæk kommune.
  • at igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger samt øvrige aktører i lokalområdet
  • at understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune
  • at muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til