Færgekontaktudvalg

Færgekontaktudvalgets opgave er at fungere som et rådgivende organ der varetager dialog og formidling mellem færger og passagerer. Det er her forslag fra begge parter drøftes og finder løsninger.

Medlemmer/repræsentanter i Orø Færgekontaktudvalg

Fra Orø:
Borgerrepræsentant: Kenni Jørgensen (Bestyrelsesmedlem)
Borgerrepræsentant: Henrik Persson (Sekretær)
Orø Lokalforum: Simon Drost – Fra 14/12-23 (Bestyrelsesmedlem)
Orø Beboerforening: Mogens Johansson (Formand)
Orø Bådelaug: Bjarne Søeborg (Næstformand)
OrøKontoret/Turisthuset: Birgit Kauffmann (Bestyrelsesmedlem)

Fra færgerne:
Færgefarten Orø-Holbæk: Overfartsleder Lars Wolfgang Hansen (fra 1. september 2022 overtager ny overfartsleder Rune Bang Karstoft)
Østre Færge: Direktør Michael Kousted


Kontakt og opdateringer

Har du forslag, spørgsmål eller andet kan færgekontaktudvalget kontaktes på e-mail: faergekontakt@oroelokalforum.dk

Færgekontaktudvalget har også en Facebook side, hvor personer med tilknytning til Orø kan blive medlem. Facebook siden finder du her: www.facebook.com/groups/855296838766597


Bruger information:

Nedenstående finder du mødedatoer og referater fra afholdte udvalgsmøder.

Næste møde tirsdag den 15. november 2022

2022


Gældende kommissorium for Orø Færgekontaktudvalg

(Kan hentes/åbnes som PDF fil, nederstående)