Færgekontaktudvalg

Orø Færgekontaktudvalg

Orø Færgekontaktudvalg under oprettelse

En af Orø Lokalforums opgaver er at genskabe Orø’s Færgekontaktudvalg, samt opdatere det eksisterende kommissorium for udvalget, i samarbejde med de to færgeselskaber på øen.

Nyt kommissorium for Orø’s Færgekontaktudvalg
Et udvalg fra Orø Lokalforum har haft møde med de to færger og sammen udarbejdet et oplæg til nyt kommissorium, som vi nu præsenterer her. Som borger på Orø kan du komme med ændringsforslag til kommissoriet til og med den 14. januar 2022. Der stemmes om eventuelle ændringsforslag ved Orø Lokalforums ekstraordinære generalforsamling den 29. januar 2022 i Orø Hallen.

Ændringsforslag skal sendes pr. e-mail til kontakt@oroelokalforum.dk, med emnet ”Ændringsforslag til færge-kommissorium” samt fulde navn og adresse på indsender. Ændringsforslag kan også sendes med almindelig post til Orø Lokalforum, c/o Orøkontor/Turisthuset, Orø Havn 3A, 4305 Orø.

Ændringsforslag skal være Orø Lokalforum i hænde senest 14. januar 2022, som e-mail eller brev. Der modtages ikke ændringsforslag på selve generalforsamlingen.


Opdatering: Deadline for ændringsforslag til provisorisk kommissorium for Orø’s Færgekontaktudvalg er er udvidet til mandag den 23. maj 2022.Valg af borgermedlemmer
På den ekstraordinære generalforsamling vælges ligeledes to borgermedlemmer (som kommissoriet ser ud p.t.).
Har du lyst til at deltage i Færgekontaktudvalg arbejdet, er du meget velkommen til at stille op til én af de to poster. Du kan melde dit kandidatur ved personligt fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling. Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 16 år på valgdagen og er bosiddende på Orø.

Den ekstraordinære generalforsamling varsles i starten af januar 2022.

Generalforsamling blev grundet Corona udsat til ordinær generalforsamling, som afholdes mandag den 30. maj 2022. (læs mere her: Udsættelse af ekstraordinær generalforsamling og borger/folkemøde)

Stemmeberettigede er alle borgere med folkeregisteradresse på Orø, som er medlem af Orø Lokalforum (medlemskabet er gratis). Man registreres som medlem ved fremmøde eller via Orø lokalforums hjemmeside. Hvert medlem, som er fyldt 16 år, har én stemme ved afstemninger og kun ved personligt fremmøde.

Bliv medlem her>> Nyhedsbrev og medlemskab