Orø Lokalforum – Generalforsamlinger

Der afholdes generalforsamling én gang årligt i henhold til gældende vedtægter. Der er mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når særlige forhold gør sig gældende.

2022

2021