Trampestiudvalget Orø

Underudvalg for Orø Lokalforum

Historik:
Der har tidligere være arbejdsgrupper omkring Trampestierne, men den nuværende gruppen opstod tilbage i starten af 2022.

Baggrunden var et ønske fra både lodsejere og brugere omkring bedre information og dialog omkring vores trampestier, som bl.a. går på:

  • Folk kan ikke finde stierne bl.a. på grund af dårlig eller mangelfuld afmærkning og går forkert og kommer ind på privat grund, hvor de ikke skal være.
  • Kort og virkelighed stemmer ikke overens, så man fare vild.
  • Fremkommelighed og kvaliteten af stierne kan være meget varieret.
  • Uklarhed omkring hvem som skal vedligeholde stierne og hvordan. I den forbindelse, hvad kan vi forvente eller forlange af ydelser fra Holbæk Kommune.
  • Kunne der etableres nye trampestier på Orø.

Lokalforum tog i starten af 2022 initiativ til at oprette en trampestisgruppe.

Arbejdsgrundlag for gruppen er:
At arbejde på at understøtte fremkommelighed og funktionalitet på vores stier og markveje samt vedligehold af disse med respekt for naturbeskyttelseslovgivningen og lodsejerne.

  • Trampesti gruppen skal årligt afholde et borgermøde om trampestierne på Orø.
  • På dette møde vælges af og blandt lodsejere, som har trampesti på deres grund, deres repræsentanter til gruppen.
  • Ligesom der af og blandt bosiddende borgere vælges 2 repræsentanter til gruppen.
  • Ingen sidder på åremål.
  • Orø Beboerforening og Lokalforum udpeger deres repræsentanter til gruppen.

Trampestisgruppen har en fælles mail, som alle i gruppen modtager. På Facebook har vi en åben siden “Orø’s Trampestier” her er det muligt at dele billeder og oplevelser.

Arbejdsgruppen består pr. 15. maj 2024 af:
2 Lodsejere: Jette Maja Porting (Hegnegården) og Anita Roed (Anexgården)
2 Borgere fra Orø: Marianne Klug-Andersen og Peter Trier
1 Bestyrelsesmedlemmer fra Orø Lokalforum: Niels Fynbo
1 Bestyrelsesmedlemmer fra Orø Beboerforening: Birgitte Larson


Kontakt

Har du forslag, spørgsmål eller andet kan trampestiudvalget kontaktes på e-mail: trampesti@oroelokalforum.dk


Nedenstående finder du mødedatoer, referater fra afholdte udvalgsmøder og relevante links.

Næste møde onsdag d. 11. september kl. 17

2024

2023

2022

————————————————
Andre nyheder fra dette udvalg:

————————————————
Links til fonde:
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/stoette-op-til-100000-kr
https://nordeafonden.dk/projekter/spor-i-landskabet

Links til spor i landskabet:
https://da.wikipedia.org/wiki/Spor_i_Landskabet
https://www.friefodspor.dk/skjoldungestien-guide/
http://www.hesselbjerggaard.dk/a-6/
http://www.hesselbjerggaard.dk/efteraar/
Her er billedet af den gangbro, som er etableret i forbindelse med spor i landskabet.

———————————————————