Trampestiudvalget Orø

Underudvalg for Orø Lokalforum

Formål:
At arbejde på at understøtte fremkommelighed og funktionalitet på vores stier og markveje samt vedligehold af disse med respekt for naturbeskyttelseslovgivningen og lodsejerne.

Arbejdsgruppen består pr. 15. oktober 2022 af:
2 Lodsejere: Jette Maja Porting (Hegnegården) og Martin Foverskov (Borrehovedgård)
2 Borgere fra Orø: Marianne Klug-Andersen og afventer næste medlem
1 Bestyrelsesmedlemmer fra Orø Lokalforum: Niels Fynbo
1 Bestyrelsesmedlemmer fra Orø Beboerforening: Mogens Johansson

  • Trampesti gruppen skal årligt afholde et borgermøde om trampestierne på Orø.
  • På dette møde vælges af og blandt lodsejere, som har trampesti på deres grund, deres 2 repræsentanter til gruppen.
  • Ligesom der af og blandt bosiddende borgere vælges 2 repræsentanter til gruppen.
  • Ingen sidder på åremål.
  • Orø Beboerforening og Lokalforum udpeger deres repræsentanter til gruppen.

Kontakt

Har du forslag, spørgsmål eller andet kan trampestiudvalget kontaktes på e-mail: trampesti@oroelokalforum.dk


Nedenstående finder du mødedatoer, referater fra afholdte udvalgsmøder og relevante links.

Næste møde onsdag den 15. februar 2023

2022

————————————————-
Links til fonde:
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/stoette-op-til-100000-kr
https://nordeafonden.dk/projekter/spor-i-landskabet

Links til spor i landskabet:
https://da.wikipedia.org/wiki/Spor_i_Landskabet
https://www.friefodspor.dk/skjoldungestien-guide/
http://www.hesselbjerggaard.dk/a-6/
http://www.hesselbjerggaard.dk/efteraar/
Her er billedet af den gangbro, som er etableret i forbindelse med dere spor i landskabet.

———————————————————