Trampestiudvalget Orø

Underudvalg for Orø Lokalforum

Formål:
At arbejde på at understøtte fremkommelighed og funktionalitet på vores stier og markveje samt vedligehold af disse med respekt for naturbeskyttelseslovgivningen.

Udvalget består af:
2 Lodsejere: Jette Maje Porting (Hegnegården) og Martin Fogerskov (Borrehovedgård)
2 Borgere fra Orø: Birgitte Larsson og Marianne Klug-Andersen
2 Bestyrelsesmedlemmer fra Orø Lokalforum: Niels Fynbo og Mogens Johanson

Nedenstående finder mødedatoer, referater fra afholdte udvalgssmøder og relevante links.

Næste møde i denne arbejdsgruppe er planlagt til onsdag d. 11. maj kl. 19.00 hos Mogens på Brøndevej 8.

2022

————————————————-
Links til fonde:
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/stoette-op-til-100000-kr
https://nordeafonden.dk/projekter/spor-i-landskabet

Links til spor i landskabet:
https://da.wikipedia.org/wiki/Spor_i_Landskabet
https://www.friefodspor.dk/skjoldungestien-guide/
http://www.hesselbjerggaard.dk/a-6/
http://www.hesselbjerggaard.dk/efteraar/
Her er billedet af den gangbro, som er etableret i forbindelse med dere spor i landskabet.

———————————————————