Økonomisk støtte til projekter på Orø

Orø Lokalforum inviterer til en festlig dag den 23. marts 2024 i Orø Kultur- og Forsamlingshus kl. 10:30, hvor vi har den glæde at kunne dele i alt kr. 32.000, – ud til lokale projekter.

Du kan som lokal forening, erhverv eller privatperson søge fra to puljer:

Pulje 1. kr. 10.000, – fra Orø Lokalforums budget
Du kan søge denne pulje hvis du har et projekt der kommer en større gruppe eller almenheden til gode på Orø.

  • Pengene kan bruges til f.eks. udstyr/remedier til en klub eller forening, kaffeklub for ensomme, madlavningskursus, offentlig teaterforestilling, et offentligt musikarrangement m.m.
  • I denne pulje kan du ikke søge til byggeprojekter og støtten skal bruges til projekter med offentlig adgang.

Pulje 2. kr. 22.000, – anlægsmidler fra Holbæk Kommune
Den pulje kan ene og alene søges til anlægsprojekter og pengene skal benyttes til gavn og glæde for lokalsamfundet på følgende vilkår:

  • Pengene må kun anvendes til almennyttige projekter såsom shelter, offentlig legeplads, offentlig bålplads, fornyelse af byens torv, oprensning af gadekær, eller omkostninger til rådgiver, konsulent eller landskabsarkitekt, som yder bistand til udarbejdelse af et almennyttigt formål f.eks. skovrejsning.
  • Pengene skal bruges på anlægsprojekter og må gerne indgå som opgradering af eksisterende almennyttige projekter.

Sådan ansøger du
Du skal sende din ansøgning senest den 29. februar 2024 til kontakt@oroelokalforum.dk med emne Ansøgning pulje 1. eller Ansøgning pulje 2.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af dit projekt og et budget. Du kan ansøge om hele puljen eller del af puljen. Vi anbefaler del af puljen, da det åbner op for støtte til flere projekter.

Forbehold
Orø Lokalforum og Holbæk Kommune vil gennemgå og godkende, at ansøgningerne falder inden for rammerne i den ansøgte pulje. Er du i tvivl om du kan søge og hvilken pulje du skal søge, så send din ansøgning i god tid så vi kan rådgive – eller kontakt os inden. Projekter, der ikke falder inden for rammerne, kommer ikke til afstemning.

Ansvar
Hvis midlerne ikke bruges i overensstemmelse med ansøgningen, har Holbæk Kommune og/eller Orø Lokalforum ret til at kræve beløbet tilbagebetalt.

Afgørelse af hvilke projekter der støttes
Ved arrangementet/borgermødet den 23. marts 2024 afgøres ved afstemning hvilke projekter der vil modtage støtte. Der stemmes ene og alene ved fremmøde. Alle borgere og fritidshusejere, der er fyldt 16 år, har stemmeret.