Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Dato: 9. november 2021 – kl. 19:30 til ca. 20:30
Sted: Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø

Vi mangler at få valgt en revisor og en revisorsuppleant til foreningen Orø Lokalforum. Derfor afholder vi ekstraordinær generalforsamling, hvor kandidater til revisor samt revisorsuppleant posterne, kan møde op og melde deres kandidatur. Kandidat med flest stemmer tilbydes revisorposten. Kandidat med næstflest tilbydes revisorsuppleant posten. Hvis denne ikke ønsker suppleantposten, tilbydes næste i rækken – og så fremdeles.

Holbæk Kommune fællesskaberpulje støtter med 1. stk. kaffe/te, sodavand eller øl efter eget valg, til alle fremmødte.

På forhånd tak til kandidater og deltagere!

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Tilmelding af revisorkandidater.
  4. Valg af stemmetællere (3 stk.).
  5. Afstemning.
  6. Valgresultat.
  7. Afslutning.

(Denne indkaldelse er offentliggjort på vores hjemmeside oroelokalforum.dk, på Facebook og Dagli’Brugsens opslagstavle)