Sikker skolevej på Orø

Vejene omkring Orø Skole og Børnehus er nogle af de mest trafikerede på øen
Vejene omkring Orø Skole og Børnehus er nogle af de mest trafikerede på øen

15/12-2021 OPDATERING

Orø Skole og Børnehus, Lokalforum og Orø Beboerforening er gået sammen om projekt ”Sikker Skolevej”. Orø Lokalforum udarbejdede en fælles ansøgning, og der er nu afholdt første møde (07/12-2021) med ansvarlige civilingeniør.

Som udgangspunkt er der ansøgt om bedre placering af skoleskilte, påbudt fart på 30 km/t (i dag er der skiltet med anbefalet fart), vejbump, to fodgængerfelter og eventuelt spejl(e). Ansøgning er blevet positivt modtaget i kommunen, og planlægning er påbegyndt.

I første omgang vil der blive kigget på skiltning, og sendt ansøgning til Politiet om fartændring. Når det store asfalthold er på Orø for at renovere Bygaden, vil de i samme ombæring etablere bump og fodgængerfelter ved skolen. Hvis alle tilladelser kommer i hus, er ”Sikker Skolevej” en realitet.

Relateret indlæg: Renovering af Orøs offentlige veje >>

28/10-2021 FØRSTE INDLÆG

Orøs Beboerforening, Lokalforum og skole går sammen om en sikker skolevej

Skoleleder Annette Volfing Højager henvendte sig til de lokale foreninger vedrørende bekymring i forhold til fart og skiltning udfor Orø skoles matrikel, hvor skolens elever dagligt færdes.

Orøs Beboerforening og Lokalforum har besluttet at gå sammen i et forsøg på at sikre bedre færdselsforhold for skolens små trafikanter.

I første omgang er der rettet telefonisk henvendelse til Trafik og Vej i Holbæk Kommune, hvor man har stillet sig positiv for at modtage en fælles ansøgning fra de 3 parter.

Som udgangspunkt vil der blive ansøgt om bedre placering af skoleskilte, påbudt fart på 30 km/t (i dag er der skiltet med anbefalet fart), vejbump, to fodgængerfelter og eventuelt spejl(e), da det i dag er svært for små trafikanter at orienterer sig, grundet hække og en høj kirkemur.

Trafik og Vej i Holbæk Kommune har bedt om en skriftlig ansøgning med de ønskede forbedringer og vil derefter få en af afdelingens trafikarkitekter til at analysere problemet og udarbejde en bedre løsning end i dag.

En gennemdokumenteret ansøgning sendes i starten af næste uge (uge 44), med opfordring til en hurtig behandling. Orø Skole, Orø Lokalforum og Orø beboerforening er afsender på ansøgningen.

Baggrund
Orø har ingen fortove og ofte smalle veje med ringe oversigt, specielt for øens mindste trafikanter. Vejene omkring skolen er knudepunkter og nogle af de mest trafikerede på øen.

Skolen ønsker er en bedre trafikal struktur, som effektivt kan skabe en nedsættelse af fart og større bilistopmærksomhed på de små/unge fodgængere og cyklister.