Ændringer i bestyrelsen

På vores bestyrelsesmøde den 13-01-2022, meddelte Birgit Kauffmann, at hun på grund af personlige årsager, desværre måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet i Orø Lokalforum.

Bestyrelsen er forstående over for hendes valg og kede af at miste hende. Birgit har været en utrolig stor hjælp i forhold til at få det nye Lokalforum godt fra start og vi vil savne hendes ildhu.

Suppleant Niels Fynbo træder ind i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Niels har deltaget i alle møder og er godt klædt på til opgaven.