Løsning på pladsproblemer på Orø Skole og Børnehus er på vej!

På den korte bane er pladsproblemerne i børnehuset til at løse
På den korte bane for børnehuset hvor efterspørgslen er størst p.t., renoveres/opdateres en første sal med pusleområde og toiletfaciliteter. Dette arbejde var planlagt til at gå i gang i første kvartal af 2022 og ville åbne op for 20 institutionspladser i børnehuset og løse de nuværende pladsproblemer.

Desværre er førstesals renoveringen, her den 16. marts, stadig ikke gået i gang. Denne lille renovering, vil så snart den er færdig give plads til 20 nye børn i børnehuset, altså kunne dække de 14 børn der er på venteliste.

Orø Lokalforum har haft kontakt med Holbæk Kommune siden starten af december 2021 og regnede med at renoveringen gik efter planen. På baggrund af en TV Øst reportage (15/03-2022) blev vi opmærksom på at ombygningen/renoveringen ikke er startet og har derfor, i dag, haft flere konstruktive samtaler, om den manglende plads i børnehuset, med Jarl Falk Sabroe som er formand for Udvalget for Børn og Skole i Holbæk kommune.

Jarl Falk Sabroe beklagede hans manglende indsigt i førnævnte TV Øst interview. Han havde fået opfattelsen af at han skulle interviewes om pladsmangel i hele kommunen og ikke kun om Orø, derfor fremstod han usikker i sine udtalelser. I dag er han helt med på den aktuelle pladsproblematik i børnehuset på Orø.

For tiden er pladsproblemerne særligt store i børnehuset og vi har aftalt at han går til administrationen i kommunen, for at få skubbet den aftalte og allerede budgetterede renovering af førstesalen i gang. Jarl Falk Sabroe har lovet at vende tilbage så snart han har et svar fra administrationen.

På den lange bane skal størstedelen af skolen bygges om
Orø Lokalforum er en del af et udvalg bestående af Orø Skole og Børnehus, Forældrerådet, SFO, Ungdomsklub, Holbæk Kommune og Orø Lokalforum. Udvalget har siden januar arbejdet på et oplæg til udvidelse af børnehus og skoleområdet – både med mere plads inde og ude. Pladsen opnås ved bedre udnyttelse af eksisterende bygninger og udeområder.

Den 10. marts præsenterede kommunens arkitekt første oplæg for ombygning/udvidelse af skolens bygninger. På nær nogle justeringer var børnehus, skole, SFO, ungdomsklub og forældrerepræsentanter tilfredse med præsentationen.

Skoleledelsen har så vidt muligt forsøgt at beregne de næste års efterspørgsel. Kommunens ombygningsplaner tager højde for tilflytning – giver den fornødne plads og efterkommer skoleledelsens beregninger og behov for faglokaler samt køkken.

Om regnestykket går op i sidste ende, kan kun fremtiden vise.

Oplægget skal præsenteres for Kommunalbestyrelsen inden sommer, hvor vores kommunalpolitikere skal træffe den endelige beslutning og sætte Orø Skole på kommunens budget for 2023-2025, hvor byggeriet forventes udført.

Hvis pladsmangel i både børnehus og skole bliver et problem, inden ombygningen er færdig, er Jarl Falk Sabroe indstillet på at tage bevilling af en midlertidig pavillon(er) videre til udvalget for Børn og Skole i Holbæk kommune.

Der er rigtig stor sandsynlighed for at Orø Skole og Børnehus ender med midlertidig pavillon(er) inden ombygningen er færdig. I sidste ende afhænger det af hvordan økonomiudvalget vælger at bevillige budgettet – som et byggeri i én eller flere faser. Sidste for at sprede udgiften over flere år.

Orø Lokalforum følger sagen.