Folke/borgermøde i Orø Hallen den 23. april 2022

Vi inviterer hermed til denne bestyrelses første Folke/borgermøde. Møder Orø Lokalforum vil afholde 2 gange årligt, med forskellige temaer fra gang til gang.

Program for møde den 23. april 2022
12:30 Velkomst
12:45 Oplæg om Lokalforums funktion og opgaver.
13:15 Åben debat om Flexboligordningen
Læs mere her: Holbæk Kommune
14:15 Pause
14:30 Præsentation af lokale foreningers arbejde på Orø
(Genskabet, Orø Forsamlingshus og Orø Bådelaug)
15:15 Trampestiudvalget Orø – Præsentation
15:45 Forslag til Orø Lokalforum
(sager vi kan arbejde med eller kigge ind i)
16:15 Afslutning


Sted: Orø Hallen – Brøndevej 15, 4305 Orø
Tidspunkt: Kl. 12:30 – kl. 16:15