Information om asfaltering på Orø

Holbæk Kommune har bedt Lokalforum være behjælpelig med information om det forestående asfaltarbejde i Bybjerg, Brøndevej og Orø Havn.

Følgende veje/områder er fremskyndet i forhold til den oprindelige plan, da asfaltentreprenøren havde mandskab og maskineri til rådighed tidligere end forventet.

  1. maj 2022 – Orø Havn genopretning af vej.
  2. maj. 2022 – Ved Gadekæret fræses og asfalteres.
  3. maj. 2022 – Kattekærstræde fræses og asfalteres.

Fræsning og asfaltering af Bygaden og Brøndevej afvikles som planlagt.

10. – 14. juni 2022 Bygaden.
15. – 23. juni 2022 Brøndevej.

Orø Havn fuld asfaltering, kommer som sidste led i opgaverækken. Så snart vi har endelig dato for denne del af projektet, annoncerer vi det på vores hjemmeside, Facebook og Brugsens opslagstavle.

Der må forventes lidt trafikale gener, på trods af at arbejdet udføres så der hele tiden er en farbar bane til rådighed.

Der kan forekomme ændringer i tidsplanen pga. vejrforhold, maskinnedbrud eller anden force majeure.