Nye hastighedsregler på Orø

I lokalforums spæde start blev vi kontaktet af Orø Skole & Børnehus vedrørende et ønske om ”Sikker Skolevej”. En ansøgning, fra skole, Beboerforening og Lokalforum, blev sendt til Holbæk Kommune og det er med stor glæde at vi kan annoncere at polititilladelsen er givet, budgettet er godkendt og ”Sikker Skolevej” er snart en realitet.

Ved skolen kommer der et bredt bump, hvor det også er kommunens plan at etablere en fodgængerovergang. Der er flyttet lidt rundt på bump for at skabe mindst mulig gene for naboer. Derfor er det muligt at fodgængerovergangen placeres andet sted end bumpet. Fartgrænsen ved skolen bliver 30 km/t (påbudt).

I forbindelse med ”Sikker Skolevej” bad Orø Lokalforum om at man i samme forbindelse kiggede på Brøndevej og Bybjerg, som også må regnes som veje der befærdes meget af øens unge skoleelever. Både dem på vores lokale skole og dem der tager til Holbæk hver dag.

Holbæk Kommune sendte deres vej-ingeniør, der arbejder med sikre veje og færdsel. På baggrund af vores vejes beskaffenhed besluttede ingeniøren, at Brøndevej, hele Bybjerg, Næsby og Nørrestænge skal være påbudt 40 km/t zoner.

Skiltning
Der har været adskillige skilteplaner undervejs i processen og vi har nu fået en skilteplan med færrest mulige skilte i forhold til politiets krav og gældende lovgivning. De nye fartskilte forventes sat op inden sommerferien.

Eventuelle indsigelser bedes rettet til Holbæk Kommune.