Indkaldelse til borgermøde om den fremtidige lægedækning på Orø

Onsdag den 14. december 2022 kl. 19.30 i Orø Hallen

Orø Beboerforening og Orø Lokalforum står sammen i dialogen med myndighederne om den fremtidige lægeløsning. Vi har derfor behov for en tilkendegivelse fra Orøs borgere om, hvilken lægeløsning flertallet ønsker, vi arbejder for at realisere.

I dialogen med myndighederne vil der naturligvis blive taget hensyn til, at ikke alle har samme ønske, og at den enkelte Orøborger står frit til at vælge læge.

På mødet vil de forskellige løsningsmodeller blive fremlagt:

  1. Fortsættelse med den hidtidige model med en satellitpraksis med fast sygeplejerske og læge en gang ugentligt, som det har fungeret med Lægerne i Bysøstræde (tidligere læge Frans Ourø).
  2. En lokal praksis på Orø med fast læge oprettet og aflønnet direkte af Region Sjælland.
  3. En Nærklinik drevet af Region Sjælland med skiftende sygeplejerske og læge.
  4. At der ikke er nogen læge på Orø, men at den enkelte borger vælger en læge på Sjælland.

Orø Beboerforening og Orø Lokalforum har nedsat en arbejdsgruppe med Hans Jakob Arli Sørensen fra Orø Beboerforening, Simon Drost fra Orø Lokalforum og Kåre Hendriksen, der har påtaget sig opgaven med den indledende dialog med myndighederne. Borgermødet skal tage stilling til, om denne arbejdsgruppe skal fortsætte.

Program:
KL. 19:30
Velkomst
KL. 19:40 Præsentation af de forskellige lægeløsninger der er i spil, ved Kåre Hendriksen
KL. 20:20 Spørgsmål
KL. 20:50 Tilkendegivelse ved håndsoprækning om ønsket lægemodel for Orø under hensyntagen til, at den enkelte frit kan vælge læge
KL. 21:10 Afstemningsresultat og konklusion
KL. 21:30 Tilkendegivelse om arbejdsgruppen skal fortsætte

Vi vil opfordre så mange som muligt til at møde op og give deres mening tilkende. Jo flere tilkendegivelser vi har, jo stærkere står vi i dialogen med myndighederne.

Med venlig hilsen
Orø Beboerforening og Orø Lokalforum