Lægepraksis på Orø opdatering

Lokalforum har siden borgermødet den 10/10 2022 haft øget kontakt med Region Sjælland om lægesituationen. Hvor vi har ytret klart og utvetydigt, at den situation Orø befinder sig i, på ingen måde er acceptabel.

Når vi får svar på vores skriftlige henvendelser, er svarene fra Region Sjælland meget sparsomme og de svarer udelukkende på de lette spørgsmål. Aldrig på de svære spørgsmål, som:

  • Hvilken lovgivning eller regelsæt der står i vejen for at yde driftstilskud til en satellitpraksis.
  • Hvorfor regionen ikke forlænger aftalen med Lægerne i Bysøstræde (tidligere læge Frans Ourø), indtil de finder en holdbar og acceptabel løsning.
  • Hvorfor processen er lukket og uden bred brugerinddragelse.
  • M.m.

Med grundlag i den kommunikation vi har haft med regionen, er det Lokalforums klare holdning at regionen har handlet meget lukket og utilfredsstillende i hele forløbet.

Det er også vores holdning, at regionens planer om fast læge til Orø kun kan ske ved et rent lykketræf. Kundegrundlaget er for lille og ¾ af øens befolkning er tilknyttet en læge de er meget tilfredse med, hvorfor eventuel ny læge skal starte sin praksis uden kunder og uden tilskud fra Regionen.

Det er Lokalforums holdning at den mest realistiske plan er at Regionen genoptager/fornyer satellitpraksisaftalen med Lægerne i Bysøstræde (tidligere læge Frans Ourø) og denne gang med en ekstra lægedag. Hvilket vi blev lovet – ”Hvis mange tilslutter sig, udvider vi aftalen” sagde Regionen i 2017.

Fremtidig læge på Orø er i farer og vi, som ø, er nød til at stå sammen, for at få en løsning.

Lokalforums ønske er at lægge en fællesstrategi med beboerforeningen (vi mødes på torsdag) og derefter indkalde til stormøde, for at få øens holdning og opbakning til videre handling.

Bliv hos jeres læge
Det stiller vores sag og kommende forhandlinger bedre, hvis alle der i dag er tilknyttet Lægerne i Bysøstræde (tidligere læge Frans Ourø), bliver her. Så hvis du kan, opfordre vi til, at du ikke tager imod Regionens tilbud om gratis lægeskift. Spredt for alle vinde bliver det sværere at forhandle en løsning.

Sådan får du gratis transport til læge
Alle pensionsmodtagere er berettiget til gratis transport til praktiserende læge eller speciallæge.
Sådan gør du:

  • Ring til Holbæk Kommune på tlf. 72 36 36 36
  • I omstillingen siger du, at du ønsker transport til læge.
  • Fortæl hvornår du har tid hos din læge og hvornår du forventer at konsultationen er afsluttet.

Så enkelt skulle det være ifølge Holbæk Kommune.

Vi kæmper videre
Lokalforum kæmper videre med at finde en løsning på lægesituationen på Orø og vi stopper ikke før en acceptabel løsning er på plads. En løsning der er besluttet af flertallet på Orø.

Det er vores overbevisning at det mest realistiske er at kæmpe for at få satellitpraksisaftalen tilbage. Skulle flertallet af Orøs borgere beslutte noget andet, vil vi kæmpe lige så ihærdigt for denne beslutning!