Referat af borgermøde om den fremtidige lægedækning på Orø

Onsdag den 14. december 2022 kl. 19:30 i Orø Hallen

Mødet var indkaldt af Orø Beboerforening og Orø Lokalforum som står sammen i dialogen med myndighederne om en fremtidig lægeløsning.

Mødets dirigent Bo Overgaard-Høifeldt bød velkommen og gav herefter ordet til Kåre Hendriksen.

Kåre fremlagde hvad arbejdsgruppen nedsat af Orø Beboerforening og Orø Lokalforum var kommet frem til. Arbejdsgruppen består ud over Kåre af Hans Jakob Arli Sørensen fra Orø Beboerforening og Simon Drost fra Orø Lokalforum. Region Sjælland har hævdet, at det ikke er lovligt at fortsætte satellitpraksis ordningen. Kåre har studeret lovstoffet og konkluderet at der heller ikke står det modsatte. På den baggrund mener arbejdsgruppen at der er basis for en ny forhandling med Region Sjælland

For at kunne forhandle med Regionen er det vigtigt at vide, hvilken lægeløsning flertallet af befolkningen på Orø Ønsker.

Følgende løsningsmodeller blev præsenteret:

  1. Fortsættelse med den hidtidige model med en satellitpraksis med fast sygeplejerske og læge en gang ugentligt, som det har fungeret med Lægerne i Bysøstræde (tidligere læge Frans Ourø).
  2. En lokal praksis på Orø med fast læge oprettet og aflønnet direkte af Region Sjælland.
  3. En Nærklinik drevet af Region Sjælland med skiftende sygeplejerske og læge.
  4. At der ikke er nogen læge på Orø, men at den enkelte borger vælger en læge på Sjælland.

Tilkendegivelser fra salen indikerede hurtigt at der var stor tilslutning til løsningsmodel 1. Dirigenten foreslog derfor at man gik over til afstemningen. 123 stemte for løsningsmodel 1. 4 stemte for løsningsforslag 2. Der var 127 fremmødte, løsning 3 og 4 var således ikke spil.

Arbejdsgruppen fik herefter mandat af forsamlingen til at gå i dialog med myndighederne herunder Region Sjælland om en satellitpraksis. I dialogen vil der blive taget hensyn til, at ikke alle på øen har samme ønske, og at det står den enkelte Orøborger frit for selv at vælge læge.

Arbejdsgruppen lovede åbenhed om forhandlingerne og vil løbende lægge referater på hjemmesiderne og Facebook med ønsket om at folk vil have respekt for, at der er noget der ikke kan lægges ud på nettet så længe forhandlingerne pågår.

Endvidere gav forsamlingen sit samtykke til, at ingen udtaler sig om sagen uden at aftale det med arbejdsgruppen. Til slut lovede arbejdsgruppen at gøre sit bedste, men ikke på forhånd love resultater.

Referent:

Pia Harder

Dirigent:

Bo Overgaard-Høifeldt

Kåre Hendriksen