Information fra læge-arbejdsgruppen

Kære Orøboer

Arbejdsgruppen for fremtidig læge på Orø har hold sit første møde. Arbejdsgruppen blev udvidet og består nu af Simon Drost, Hans Jakob Arli Sørensen, Mogens Johansson, Jens Bloch og Kåre Hendriksen, hvor Kåre blev udpeget som tovholder.

På borgermødet den 14. december var der stor opbakning til, at der igen kommer en satellitpraksis på Orø som den der var med Lægerne i Bysøstræde (tidligere Frans Ourø) og helst med læge to dage om ugen. Det er det arbejdsgruppen skal køre en kampagne for.

Som det første skriver vi til formanden for Region Sjælland og medlemmerne af det nære sundhedsudvalg for at få gang i en dialog. Brevet sendes i kopi til alle politikerne i Regionsrådet, borgmesteren i Holbæk og Praktiserende Lægers Organisation.

Arbejdsgruppen opfordrer alle, der har Lægerne i Bysøstræde (tidligere Frans Ourø), til fortsat at være tilknyttet der, med minde der er andre årsager til at skifte læge. Jo flere der er tilknyttet Lægerne i Bysøstræde, jo lettere vil det være at forhandle med Region Sjælland.

Alle på Orø ønskes god Jul og et godt Nytår.

Arbejdsgruppen