Information fra lægearbejdsgruppen 5. februar 2023

Sagen om lægedækning på Orø

Region Sjælland har nu slået en satellitklinik med tilhørende ydernummer op for Orø. Satellitklinikken er samme model som den der var frem til 1. december med lægerne i Bysøstræde. Forskellen er, at der nu følger et ydernummer med, og det vil på længere sigt gøre det lettere, hvis et andet lægehus skal overtage satellitklinikken, eller en fast læge vil søge til Orø.

Frans Ourø fra lægerne i Bysøstræde fortæller, at de vil byde på satellitklinikken, som har ansøgningsfrist den 20. februar. Så vi krydser fingre for at Region Sjælland vil acceptere tilbuddet.

De bedste hilsner

På arbejdsgruppens vegne

Kåre