Årsmøde 2023 om Orø’ trampestier

For lodsejere og brugere onsdag d. 10. maj 2023, kl. 19.00
Værestedet 2. sal i Orø hallen, Brøndevej 15, 4305 Orø.

Dagsorden:

  • Årsberetning, hvad har trampesti-gruppen arbejdet med
  • Emner til drøftelse. Emner kan sendes til gruppen inden mødet på mail: trampesti@oroelokalforum.dk
  • “Trampesti-korps” hvem vil være med til at holde øje med stierne og hjælpe med at vedligeholde dem?
  • Valg af repræsentanter til trampestisgruppen. Der skal vælges to lodsejere og to brugere. Jette Maja Porting som er lodsejer og Marianne Klug-Andersen som er bruger, ønsker begge forsætte, men der mangler yderligere repræsentanter. (Lokalforum og Beboerforeningen udpeger hver en repræsentant til gruppen)

Der kan læses mere om Trampesti-gruppen og gruppens arbejde på Orø Lokalforums hjemmeside: Læs mere her >>