Information fra lægearbejdsgruppen 9. marts 2023

Nyt fra arbejdsgruppen om lægedækning på Orø

Region Sjælland har forhandlet med lægerne i Bysøstræde om at genåbne en satellitpraksis her på Orø. Emnet blev behandlet på det seneste møde i regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen den 1. marts, og af referatet fremgår det, at der er flertal for den løsning, som regionen og lægehuset har forhandlet sig frem til. Den endelige beslutning blev dog skubbet til et møde i Region Sjællands forretningsudvalg, fordi Carli Hækkerup fra Enhedslisten ønskede sagen nærmere belyst. Derfor er sagen nu sat på forretningsudvalgets dagsorden den 20. marts.

Arbejdsgruppen forsøger nu at komme i dialog med Carli Hækkerup, for at høre hendes eventuelle bekymringer, og vil samtidig gå i dialog med medlemmer af forretningsudvalget for at fremme vores sag.

På arbejdsgruppens vegne

Kåre Hendriksen