Information fra lægearbejdsgruppen 29. marts 2023

Region Sjælland vedtog i går på Regionsrådsmødet, at lægehuset i Bysøstrædet igen skal drive en satellitpraksis på Orø. Det bliver ligesom, det fungerede frem til årsskiftet 2022-23, med læge en dag i ugen og sygeplejerske alle ugens fem dage. Altså ikke som vi havde ønsket med læge to dage i ugen.

Ordningen med en satellitpraksis skal følge EU’s udbudsregler og løber derfor i fire år med mulighed for forlængelse to gange et år. Derefter skal lægedækningen på Orø i igen om nogle år i udbud efter EU-reglerne.

Arbejdsgruppen vil invitere Region Sjælland til en erfaringsopsamling af forløbet frem til den nuværende beslutning. Og i arbejdsgruppen vil vi drøfte, hvordan borgerne på Orø tidligt kan inddrages i beslutningsprocessen frem til den næste udbudsrunde, så der sikres et bedre forløb.