Lægegruppen: Nyt om genstart af satellitpraksis på Orø

To medlemmer af arbejdsgruppen for læge på Orø, Simon Drost og Kåre Hendriksen, havde i går et meget positivt møde med læge Frans Ourø og Christine Lodberg fra lægehuset i Bysøstræde.

Lægehuset i Bysøstræde genåbner sin satellitpraksis på Orø fra 1. maj 2023.

Læge Christine Lodberg er i klinikken om torsdagen fra kl. 9.00 til 16.00 med mulighed for en halv til hel dag mere på Orø efter behov.

Sygeplejerske Line Porting har følgende åbningstider:
Mandag: 7.45 til 12.00
Tirsdag: 7.45 til 10.30
Onsdag: 7.45 til 9.30
Torsdag: 7.45 til 16.30
Fredag: 7.45 til 10.30

Det er tiderne sygeplejersken er på klinikken. Derudover foretager sygeplejersken en del hjemmebesøg, kører blodprøver og lignende til fastlandet m.m.

Region Sjælland har sendt et brev i e-Boks til alle Orøborgere, der er tilknyttet lægerne i Bysøstræde, som ikke indeholder de rigtige åbningstider.

Alle Orøborgere, der er tilknyttet lægerne i Bysøstræde, vil få nyt sygesikringskort, fordi Region Sjælland har oprettet et nyt ydernummer for Orø.

Der er ingen andre lægehuse i Danmark, der har to ydernumre, og det er EDB systemet ikke designet til. Lægerne i Bysøstræde arbejder på højtryk for at få tilpasset deres hjemmeside til de to ydernumre, men aktuelt kan patienter på Orø ikke bruge hjemmesiden til tidsbestilling mv.

Derfor skal man ind til videre ringe til lægerne i Bysøstræde for tidsbestilling på Orø.

Gennem de fem måneder, hvor vi ikke havde nogen satellitpraksis på Orø, var der mange, der udskød lægebesøg. Derfor forventer Christina Lodberg, at der er en pukkel, der skal afvikles, så vi kan i den kommende tid forvente at se hende i satellitklinikken oftere end om torsdagen.

Den nye kontrakt mellem Region Sjælland og lægerne i Bysøstræde løber i fire år med mulighed for to gange et års forlængelse. Derfor har arbejdsgruppen aftalt, at vi allerede om tre år tager initiativ til et borgermøde for at indlede dialog med Region Sjælland om den fremtidige lægedækning.

Arbejdsgruppen har kontaktet Region Sjælland for at få et møde om erfaringerne fra det kaotiske forløb, vi nu har været igennem, så vi undgår en gentagelse om fire år. Regionen har meldt tilbage, at de vil invitere til et sådant møde.

På arbejdsgruppens vegne

Kåre Hendriksen