Lægegruppen: Opfølgning på afklaring om læge på Orø

De e-postbreve, som Region Sjælland har sendt til Orøborgere, der er tilsluttet lægerne i Bysøstræde, har givet anledning til usikkerhed og bekymring. Derfor har vi været i dialog med Region Sjælland og lægerne i Bysøstræde som bekræfter følgende:

  • Alle Orøborgere, der hidtil har været tilsluttet lægerne i Bysøstræde, får tilsendt et nyt sygesikringskort, hvor der under læge står: Lægen på Orø, Elnebjergvej 33, 4305 Orø
  • Det er lægehuset i Bysøstræde, der driver satellitklinikken på Orø.
  • Borgere med det nye Orø-sygesikringskort kan benytte satellitklinikken på Orø uanset hvilken læge i lægehuset i Bysøstræde, de hidtil har været tilknyttet.
  • De dage der ikke er læge på Orø, kan man benytte en af lægerne i konsultationen i Holbæk.
  • I tilfælde af ferie eller sygdom sender lægerne i Bysøstræde anden læge til Orø på dage med lægekonsultation.

Hvis man ønsker at fortsætte med en bestemt læge i Bysøstræde og ikke vil benytte satellitklinikken på Orø, skal man tage kontakt til sekretæren i Bysøstræde og høre, om der så skal udskrives et andet sygesikringskort.

Hvis nogen, der i dag har anden læge, vil skifte til lægen på Orø (og dermed lægehuset i Bysøstræde), kan de på Sundhed.dk komme ud for en besked om, at der er lukket for tilgang. Det er en fejl, som Region Sjælland har lovet hurtigt at rette.

Der er frit lægevalg i Danmark, så man kan vælge den læge, man ønsker – hvis lægen har åbent for nye patienter.

I e-postbrevet fra Region Sjælland står der: “Klinikken vil pr. 1. maj 2023 dagligt være åben i tidsrummet 08.30 til 16.00, bemandet med en sygeplejerske“. Det er også en fejl.

De rigtige åbningstider med sygeplejerske er:
Mandag: 7.45 til 12.00
Tirsdag: 7.45 til 10.30
Onsdag: 7.45 til 9.30
Torsdag: 7.45 til 16.30
Fredag: 7.45 til 10.30

Det er tiderne sygeplejerske Line Porting er på klinikken. Derudover foretager hun en del hjemmebesøg, kører blodprøver og lignende til Holbæk m.m.

Læge Christine Lodberg er i klinikken om torsdagen fra kl. 9.00 til 16.00 med mulighed for en halv til hel dag mere om ugen på Orø efter behov.

På arbejdsgruppens vegne

Kåre Hendriksen