Nyhedsbrev – Strategisk-fysisk udviklingsplan for Orø

Videreformidling af nyhedsbrev fra Hele Landet – Sociale Arkitekter

Holbæk Kommune har i samarbejde med Destination Sjælland, Dansk Kyst og Naturturisme og LAG Småøerne besluttet at der udvikles en strategisk-fysisk udviklingsplan for Orø. Orø er én ud af i alt tre danske småøer, som får udarbejdet en sådan plan. Udover Orø er der udarbejdet Strategisk-fysiske udviklingsplaner for Endelave og Aarø. Planen skal blandt andet medvirke til, at Orø udvikles som en bæredygtig turismedestination med respekt for hverdagslivet og øens beboere.

De fleste danske småøer er i større eller mindre grad afhængige af turister, for at kunne bevare et velfungerende lokalsamfund. For at sikre en udvikling hvor øernes lokale kvaliteter og hverdagsliv bliver grundlaget for en langsigtet og bæredygtig strategi for turismen, skal udviklingen ske velovervejet og med udgangspunkt i de mennesker, som bor der. Det skal den strategisk-fysiske udviklingsplan for Orø netop være med til at sikre.

Hele Landet – Sociale Arkitekter, skal sammen Landskabsarkitekterne LYTT og turismeeksperterne Group NAO hjælpe med at udvikle en god plan for Orø, i en proces hvor beboere og lokale aktører involveres tæt og aktivt, så det bliver en plan, som Orøs befolkning kan stå samlet om. Derfor vil vi hurtigst muligt sammensætte et Borgerpanel, af 20-25 Orø borgere, der bredt repræsenterer forskellige perspektiver og holdninger til Orøs udvikling.

I vil komme til at møde Hele Landet gennem processen, hvor vi vil komme og bo på Orø over flere omgange, tale med jer og invitere til forskellige aktiviteter.

  • Første gang I kan møde os, er den 27. og 28. juli 2023, hvor vi håber på at komme i dialog med så mange af jer som muligt. Vi har også to spørgeskemaer med – et til turisterne og et til de lokale. Se hvor og hvornår I kan møde os nedenfor.
  • Anden gang kommer vi til Orø den 31. august og 1. september. På første dagen holder vi borgermøde for de lokale borgere og erhverv. Dagen efter mødes vi med borgerpanelet til en scenarieworkshop, hvor vi sætter fokus på udviklingsscenarier for Orø.
  • Tredje gang kommer vi til Orø den 10. og 11. oktober. På første dagen holder vi borgermøde for de lokale borgere og erhverv. Dagen efter mødes vi med borgerpanelet til en visionsworkshop, hvor vi også udpeger 3-6 steder på Orø som skal udvikles i de kommende år.

Herefter laver vi den strategisk-fysiske udviklingsplan færdig og præsenterer den for jer i starten af 2024.

Her kan I møde os første gang:
Torsdag den 27. juli 2023: ved Brugsen kl. 14.15-15.15
Fredag den 28. juli 2023:Havnen kl. 9.00-10.00 samt på Campingpladsen kl.13.30-14.30

Har du lyst til at være med i borgerpanelet, kan du læse mere under spørgeskemaet ”Til dig der bor på Orø”.

Vi vil løbende informere om arbejdet i Orøs forskellige facebook-grupper samt gennem Orø-foreningen, Orø Lokalforum samt på borgerplatformen www.deltag.holbaek.dk. Vi lægger nyhedsbreve ud i forlængelse af vores besøg. Har du spørgsmål, så skriv en mail til Heidi@helelandet.dk

Vi håber I vil tage godt imod os, og at I vil hjælpe til med input undervejs i processen.

Vi glæder os til at møde jer 🙂

Hele Landet – Sociale Arkitekter