Orø får ikke Fri-Ø status i denne omgang

På Lokalforums borgermøde den 10. oktober 2022, blev der oprettet en Fri-Ø arbejdsgruppe der havde til formål at fremme almennyttige boliger til unge-, ældre/seniorer- og handicappede.

Den 3. december 2022 sendte Fri-Ø arbejdsgruppen Unge-, ældre/seniorer- og handicapboliger, den endelige interessetilkendegivelse til Landdistrikternes Fællesråd.

“Bo midt i byen ude på landet tæt ved vandet” er arbejdstitlen på et almennyttigt boligprojekt, der skal sikre og stabilisere Orøs positive tilflytning. I Fri-Ø ansøgningen søges der om fritagelse fra paragraffer i Almenboligloven, der vil gøre det mere attraktivt for ejendomsselskaber at bygge på Orø.

Sent i går fik vi desværre denne kedelige nyhed fra Christiansborg:

”Aftalekredsen for en forsøgsordning med frilandsbyer og øer er blevet enige om, at 17 projekter skal indgå i en yderligere kvalificering af forsøgsordningen. Jeres projekt er desværre ikke blandt dem.”

Den nuværende arbejdsgruppe, som består af 4 arbejdsivrige øboere (Marianne, Jan, Solveig og Simon), har besluttet at fortsætte arbejdet med almennyttige boliger på Orø, uanset om vi får Fri-Ø status eller ej. Arbejdsgruppen har også besluttet at udvide arbejdsgruppen, hvis der er flere der har lyst til at deltage/bidrage.