Klage over ny vejmarkering af Hammer Bakke

(Orø Lokalforum har sendt følgende klage til Frederikssund Kommune – Vej og Trafik og Nordsjællands Politi)

Klage over ny vejmarkering af Hammer Bakke

Der er denne sommer blevet ændret på vejmarkeringer (2-minus-1 vejforløb) og reguleret i fartbegrænsningerne på vejen Hammer Bakke – 4050 Skibby.

Denne vej bruges flittigt af fastboende og besøgende til og fra Orø. Det er vores og mange af disse trafikanters holdning, at brugen af 2-minus-1 vejforløb er decideret farlig på en strækning der er så kurvet og kuperet, som Hammer Bakke er – der er simpelthen ikke tilstrækkeligt udsyn, på store dele af vejforløbet, til at orientere sig om hvad der kommer efter næste sving eller bakke.

Sikker vej er i alles interesse
Jeres intentioner med at skabe en sikker vej er prisværdig og fartbegrænsningerne fuldkommen forståelige, men at bruge 2-minus-1 vejtypen til at regulerer trafikken på denne vejstrækning er en alvorlig fejl, der skaber nye muligheder for ulykker, for alle trafikanter inklusive cyklister og fodgængere.

Krav om revurdering
Vi vil derfor bede Frederikssund Kommune og Nordsjællands Politi om hurtigst muligt at revurdere og ændre vejmarkeringer på Hammer Bakke, så de tilgodeser forholdene og sikrer en sikker afvikling af trafikken.

Billeddokumentation
Bemærk venligst, at vedlagte billeder er taget fra en varebil, hvor man sidder en del højere end en almindelig personbil.