Nyhedsbrev 3. – Strategisk-fysisk udviklingsplan for Orø

Videreformidling af nyhedsbrev fra Hele Landet – Sociale Arkitekter

Kære alle
Tak for endnu engang at tage godt imod os på vores seneste ophold på Orø. Det er en sand fornøjelse at besøge Orø med det engagement, vi møder overalt på øen. Vi fik igen talt med mange af jer, som har givet os en masse inputs til vores arbejde med udviklingsplanen.

En lille opsamling på sidste besøg på Orø
På Borgermøde 1 blev der informeret om udviklingsplanens formål og proces. Derudover blev resultaterne fra både borger- og turismeundersøgelsen præsenteret. På Orø er der mange, der har en holdning til, hvordan øen skal udvikle sig i fremtiden, og hvor meget turismen skal fylde. Borgerundersøgelsen tyder på bred enighed om, at Orø først og fremmest skal udvikle sig som et bæredygtigt lokalsamfund, men at turismen er en del af øens eksistensgrundlag og et fundament for Orøs udvikling.

På Workshop 1 med Borgerpanelet blev der arbejdet på et fælles værdigrundlag for Orø som et fundament for det videre arbejde med den strategisk-fysiske udviklingsplan. Borgerpanelet blev præsenteret for forskellige grundværdier – formuleret ud fra borgerundersøgelsen og interviews – som efterfølgende blev diskuteret og prioriteret i mindre grupper. Borgerpanelet udvalgte Bæredygtighed, Fællesskab, Engagement, Ansvarlighed og Tryghed som centrale grundværdier på Orø. Vi har efterfølgende skrevet et forslag til værdigrundlag, som vil blive kvalificeret på næste borgermøde og borgerpanelworkshop i oktober.

Borgermøde 2
Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 19.00-21.00 holder vi næste borgermøde i Orø Forsamlingshus. Her er I alle velkomne til at deltage og få mere at vide om, hvor vi er i processen og give jeres bidrage med kommentarer og spørgsmål.

Programmet for Borgermødet er lagt op på forskellige platforme, så hold øje med det. Vi håber, I vil hjælpe os med at sprede budskabet.

Læs mere om borgermødet her >>

Vi ser frem til vores næste besøg på Orø!

Hele Landet – Sociale Arkitekter