Nyt fra en af Visionsdag 2023 arbejdsgrupperne: En bæredygtig energiplan for Orø

Kære Orø
”En bæredygtig energiplan for Orø” var et af de temaer, der blev formuleret på Visionsdagen, der blev afholdt i forsamlingshuset i foråret.

Siri Reiter og jeg blev kontaktpersoner for dette tema, som kræver både tid til arbejde og teknologisk viden mv. Heldigvis er det lykkes, at engagere en gruppe studerende fra Aalborg Universitets afdeling i København til at bidrage til dette. Det er 7 dygtige og engagerede ingeniørstuderende fra uddannelsen ‘By, Energi og Miljø’, der synes det er spændende at arbejde med en energiplan på en ø i samarbejde med os på Orø.

Fokus er på el og varme, og de er gået i gang med at kortlægge den eksisterende energiforsyning og forbrug. Derefter vil de gå videre og udvikle nogle forslag til et fremtidigt bæredygtigt energisystem i et langsigtet perspektiv, som vi kan diskutere og arbejde videre med i de kommende år.

I vil møde dem både på øen og her i gruppen. De vil besøge Orø nogle gange i de kommende måneder og meget snakke med nogle af os, for at kvalificere deres kortlægning af vores produktion og forbrug og høre om vores ønsker til øens udvikling. På et tidspunkt vil de lægge deres forslag frem, så vi kan diskutere dem.

De vil i første omgang udsende et spørgeskema om forbruget, som jeg håber rigtig mange vil svare på. Det vil være vigtigt for at få et godt grundlag for planen.

De vil også gerne lave nogle interviews. Så hvad enten du bor på øen helårs, i sommerhus, har et landbrug, en cafe/overnatning eller en anden virksomhed. Så skriv gerne til mig, hvis de studerende kan interviewe dig. Det kan være på øen eller online.

Hvis du har spørgsmål – så tag gerne fat i mig på bhof@plan.aau.dk.

Varme hilsner
Birgitte Hoffmann – og Siri Reiter


Læs mere om Institut for Bæredygtighed og Planlægning her: https://www.plan.aau.dk/