Ansøgninger om økonomisk støtte – Orø 2024

Orø Lokalforum inviterer til en festlig dag den 23. marts 2024 i Orø Kultur- og Forsamlingshus kl. 10:30, hvor vi har den glæde at kunne dele penge ud til lokale projekter.

Ansøgningsfristen var den 29. februar 2024 og vi er glade for at kunne offentliggøre en række gode Orø projekter, der har mulighed for at få tilskud til deres aktiviteter.

Som den opmærksomme læser vil bemærke, har vi ikke ramt maksimum beløbet i “Pulje 2. kr. 22.000, – anlægsmidler fra Holbæk Kommune”. Således er det en glæde at kunne meddele at alle ansøgere i Pulje 2. får de ansøgte beløb.

Afgørelse af hvilke projekter der støttes
Ved arrangementet/borgermødet den 23. marts 2024 afgøres ved afstemning hvilke projekter der vil modtage støtte i pulje 1. Der stemmes ene og alene ved fremmøde. Alle borgere og fritidshusejere, der er fyldt 16 år, har stemmeret.

Efter afstemningen holder vi en lille festlig pengeuddeling.

Nedenstående kan du læse de indkomne ansøgninger.

Pulje 1. kr. 10.000, – fra Orø Lokalforums budget

Ansøgning 1-1 / OrøKontoret
Beløb: kr. 5.000,-

Turisthuset ansøger om højst 5000,00 kr til hjælp med annoncering af Orødagen 2024.

Ved annoncering i de lokale aviser i Holbæk, Roskilde og Frederikssund forsøger vi at udbrede kendskabet til den årligt tilbagevendende begivenhed, som finder sted første søndag i juni måned.

Ansøgning 1-2 / Orø Kultur- og Forsamlingshus. Beløb: kr. 9.000,-

Orø Kultur- og Forsamlingshus søger hermed om midler til et dansearrangement for børn, forældre og bedsteforældre.

For at give børn på Orø nogle dejlige gode oplevelser, tror vi på, at det i en travl hverdag skal være nemt og overskueligt at komme til begivenheden. Vi ved også, at der er familier på Orø, som ikke har mange midler til at give deres børn kulturelle oplevelser, og at prisen derfor skal være rimelig.

Vi søger derfor delvis eller fuld finansiering på kr. 9.000 til musiker, komponist og historiefortæller Moussa Diallo og hans to musikere, som underholder børn og voksne inspireret af den afrikanske tradition for historiefortælling.

Moussa har arvet talentet fra sin far for historiefortælling og tryllebinder sit unge publikum med beretninger fra Afrika. Sammen med sine to medmusikanter genskaber han den magiske stemning med sang, musik og dans, han selv oplevede som barn, når de ældste i landsbyen dengang fortalte eventyr.

Vi forestiller os, at arrangementet afholdes om dagen en lørdag i september, hvor skoleferien er veloverstået.

Orø Kultur- og Forsamlingshus vil stå for arrangementet herunder markedsføring. Vi vil sørge for kaffe og kage til de voksne og sodavand med en bolle til børnene. Udgifterne til forplejning vil blive dækket ved deltagerbetaling.

I håb om, at vi får bevilget omkostningen til Moussa, så vi kan give børn og voksne en skøn oplevelse.

Bedste hilsner

Bestyrelsen Orø Kultur- og Forsamlingshus


Pulje 2. kr. 22.000, – anlægsmidler fra Holbæk Kommune

Ansøgning 2-1 / OrøKontoret
Beløb: kr. 5.000,-

Turisthuset ansøger om tilskud på 5000,00 kr til hjælp til etablering af overdækning på cykelparkering på Orø Havn.

Tagkonstruktionen er underlagt særlige krav, som betyder, at der ikke kan lægges almindeligt fladt tag. Vi er nødt til at følge stilen i det eksisterende byggeri.

Det betyder desuden, at vi ikke selv, ved hjælp af frivillige, kan udføre arbejdet. Vi er nødt til at engagere professionel hjælp.


Ansøgning 2-2 / Hestebedgaard
Beløb: kr. 5.499,-

Hestebedgaard på Orø i Isefjorden er en gammel slægtsgård, som har været i familiens eje siden 1713. Hestebedgaards historie rækker tilbage til 1559.

Besøg gården og få en spændende oplevelse af dansk landliv gennem flere hundrede år. Gården fremstår i dag som museumsgård med tilhørende have. Endvidere fungerer gården som kulturhus med en række arrangementer gennem året. I haven er etableret en skovhave, som viser en række muligheder for permakultur/økologi/bæredygtighed. Skovhaven er ikke en del af den oprindelige have.

Stuehuset samt de tilhørende længer fremstår som uberørte ‘mindestuer’. Den tilhørende staklade er istandsat til kulturelle arrangementer.

Vi afholder årligt middagsarrengementer med musik og dans.

Gl. dage på Hestebedgaard, med div. boder med salg af sager fra gl. dage, og mulighed for at lege de gl. lege fra dengang…, der er også mulighed for at købe mad og drikke.

Høstfest med middag og dans.

Æblepressedag hvor alle er velkommen med deres egne æbler, og presse egen juice.

Julemarked hvor børn fra øens børnehave, kommer og pynter juletræ med deres eget hjemmelavet julepynt og har en rigtig dejlig eftermiddag.

Stakladen kan lejes af alle via vores hjemmeside. Vi har holdt flere private konfirmationer og bryllupper, samt private møder.

Gården rummer bl.a. den originale, gamle gårdhave, hvor publikum er velkomne til at slå sig ned for at nyde den medbragte frokost eller eftermiddagskaffen.

Det er her vi har brug for penge til et nyt bord/bænke sæt, da vores gamle bænke og borde har tjent sine dag.

Vi har fundet et sæt hos COOP til kr. 5.499,00, som vi søger penge til.

Det perfekte sæt, når du vil samle de mennesker, du holder allermest af, til hygge udenfor.

 • Plads til 2 personer på hver bænk
 • Træ med FSC-mærket
 • Bordplade med hul til en parasol

Dette vil være til glæde for alle der kigger forbi gården og ønsker at hygge sig i haven, med eller uden mad.


Ansøgning 2-3 / Orø Bogcafe
Beløb: kr. 5.000,-

Vi er en lille gruppe af tidligere frivillige på Orø Bibliotek, fra dengang Biblioteket havde til huse på Orø skole.

Vi har siden august 2023 arbejdet med at etablere et lille børnebibliotek i Orø Forsamlingshus, da der ikke længere findes et børnebibliotek eller skolebibliotek på Orø.

Dette er  –  til stor glæde for øens børnefamilier.

Vi har åbent hver mandag i Forsamlingshusets normale åbningstid i Bogcafeen, som også huser voksenbøger.

Vi tilbyder også skolens klasser samt Børnehusets børn at komme på biblioteket – typisk på formiddage i løbet af ugen.

Vores udlån er stort, børnene oplever at kunne ”komme på Biblioteket” og møde litteratur, både for små og store. 

Vi har ingen økonomiske midler til at indkøbe flere/ nye bøger, spil, tusser, papir mm, som børnene kan have glæde af. Vi er fuldstændigt afhængige af donationer.

Derfor vil vi tillade os at ansøge Pulje 1 om 5000 kroner til fortsat i 2024 at kunne indkøbe materialer.

De frivillige omkring bøgerne er:  Tessa Blichfeldt, Helle Holte, Connie Rasmussen, Ester Laursen, Anne Hansen, Mai-Britt Just

Orø Lokalbibliotek i Kultur- og Forsamlingshuset

Lidt historik.

I mange år har der været Folkebibliotek på Orø.

I mange år var det i Forsamlingshuset, men i 1999 blev det flyttet op på skolen, hvor det blev etableret som et Kombibibliotek (Skolebibliotek OG Folkebibliotek).  Det var en politiske beslutning, et krav til den nye bygning, der blev bygget på skolens grund.

Fra 2013 blev åbningstiderne for borgere på øen varetaget af frivillige med skolebibliotekaren som tovholder, mens skolebiblioteket fortsat blev varetaget af skolebibliotekaren.

 I 2020 nedlagde den nye skoleledelse Biblioteket pga. pladsmangel. Foreningen Orø Kultur og Forsamlingshus tilbød at huse voksen skønlitteratur, mens børnebøgerne og børnenes faglitteratur blev tilbage på skolen.

Det blev til en Bogcafe, hvor voksenlånere kan komme og låne bøger samtidig med, at der kan købes kaffe og kage.

Som nævnt fulgte der ingen børnebøger med, eftersom skolens og Børnehusets   børn naturligvis selv skal bruge dem, og de blev fordelt ud i klasserne og Børnehusets stuer. Men der blev ikke længere indkøbt ny børnelitteratur.

Orø Kultur og Forsamlingshus, som jo huser Bogcafeen, drives udelukkende af frivillige i det hele taget, og nogle af os tidligere frivillige på skolens Bibliotek hjælper til. 

Vi har i løbet af 2023 lavet en indsats for at få etableret et lille børnebibliotek – Børnenes Bogcafe, som den nu hedder. Det har været en stor succes. Vi har masser af lånere, de kommer sammen med deres forældre. Vi har desuden kunnet tilbyde skolens klasser samt Børnehus at ”Komme På Biblioteket”, noget de jo ikke kan længere på øens skole. Det har været en stor succes, og den vil vi gerne fortsætte med – også ind i 2024.

Ansøgning 2-4 / Trampestisgruppen
Beløb: kr. 4.000,-

Ansøgning om 4.000 kr. til udendørs kort over stierne på Orø

Vi er mange, som er glade for at kunne færdes på Orøs stier og veje rundt på øen. Vi har stier, som går
gennem fine naturområder, men hvor det kan være godt at blive guidet både via skilte og kort i terrænet.

Der har tidligere været opsat kort i terrænet, men disse er dels forældet og dels så ødelagt af vind og vejr,
at de ikke længere er brugbare.

Vi vil derfor nedtage de gamle kort og erstatte dem med nye opdaterede kort. Og samtidig opsætte lidt
flere kort relevante steder.

Den samlede pris for printning af 20 kort i A4 størrelse inklusiv opsætning og printning af “her er du” prik på hvert skilt er 4.000 kr. – se neden stående tilbud fra Skilte Firmaet.

Med håb om at vores ansøgning kan blive imødekommet.

Med venlig hilsen
Trappestisgruppen på Orø

Tilbud fra Skilte Firmaet
Priser på Skilte A4 str.
Alucobond Plade (plastkerne m/alu for og bagside)
Monteret med print på en side


Pris pr. stk. v/15 skilte kr. 150,-
Grafisk opsætning DTP af skilte kr. 500,-
Inkludering af “her er du” prik på hvert skilt. kr. 500,-

Tekst som skal indsættes i øverste venstre side på kortet:

Velkommen til trampestierne på Orø.
Mange af stierne ligger på private jorde, vi henstiller til, at der
udvises respekt for de enkelte lodsejere. Dette gøre bl.a. ved:

 • Følg skiltene omkring stierne, og bliv på stierne
 • Brug låger til indhegningerne og sørg for at lågerne er
  lukkede efter brug
 • Vær forberedt på at stiernes tilstand nogle steder kan
  været udfordret af vand og bevoksning
 • På de trampestier, som ikke følger veje, er det kun tilladt at færdes til fods
 • Hunde skal føres i snor
 • Tag hensyn til naturen – forstyr ikke kreaturer, fugle eller
  andre dyr
 • Stierne er til gennemgang. Ophold kan gøres ved opsatte borde / bænke sæt
 • Tag affald med hjem eller smid det i skraldespande