Første udgave af det lokale medie Orøposten er på gaden

Orøposten nummer 1.

Nyt fra en af Visionsdag 2023 arbejdsgrupperne: Fra Lokalforums Visionsdag 2023 udsprang der adskillige ideer og arbejdsgruppe. Et af de fine tiltag var at genetablere et lokalt nyhedsmedie.

Arbejdsgruppen har over vinteren arbejdet på format og indhold og nu er første udgave af det nye Orøposten på gaden.

Du kan læse Orøposten her: https://posten.oroe.dk/nummer1/

Gruppen har oprettet en hjemmeside til Orøposten. Hvor du kan læse hele udgivelsen eller hente den som PDF og printe/gemme.

Der er også lavet en fin aftale med Dagli’Brugsen Orø, som har tilbudt at trykke nogle eksemplarer, som kan købes i Brugsen for produktionsprisen. På den måde får alle mulighed for at læse Orøposten, uanset om man er på internettet eller ikke.

Orø Lokalforum har støttet opstarten økonomisk. Vi er glade for at se det flotte resultat og siger tak til de frivillige der har gjort det muligt.

I første nummer kan du læse om:

  • Biologisk mangfoldighed på Orø Fællesjord
  • Bæredygtig energi på Orø
  • Orø Kultur- og Forsamlingshus
  • Fem år på Orø
  • Trampestierne på Orø
  • Fra jord til bord
  • Fritidsaktiviteter for børn og unge på Orø

Du kan læse Orøposten her: https://posten.oroe.dk/nummer1/