Renovering af Orøs offentlige veje

Renovering af Orøs offentlige veje

23/12-2021 OPDATERING

Lapning af Orøs vejnet er desværre blevet forsinket. Vi har rykket leverandør og der kommer efter planen (afhængigt af vejret) et lappehold til at arbejde på Orø mellem jul og nytår.

Planen er at de starter med det store hul udfor Bygaden 78 og derefter starte fra en ende af og fortsætte til man er færdig.

I førnævnte sving, i Bygaden, er der opstået et større hul der skyldes utæt kloakrør. Dette hul er ifølge vores oplysninger ikke klar til asfalt mellem jul og nytår. Der vil blive lagt jernplader ud mens arbejdet pågår og FORS er informeret.

Vi følger op på sagen løbende!

18/12-2021 OPDATERING

Lappeholdet har været forbi, men desværre er de langt fra færdige og Orø Lokalforum mødes mandag med repræsentant fra NCC Asfalt for at få gjort opmærksom på manglende lapper.

15/12-2021 OPDATERING

Bygaden fra Møllebrovej ca. til Næsbyvej, vil maj/juni 2022 få helt ny asfaltbelægning. Dette krævede en tvangs-ruteaftale med FORS, der i 2022-23 skal køre tung transport fra Salvig bebyggelsen, grundet kloakarbejde. En tilkendegivelse om rute uden om Bybjerg er endelig på plads, og arbejdet kan påbegyndes som planlagt.

Til de offentlige veje, der først kan renoveres efter FORS’ kloakarbejde i Salvig, fik vi forhandlet os frem til, at vejene bliver lappet før og under arbejdet. Et lappehold er i skrivende stund i gang med at få udbedret huller og revner i vejene på Orø. Ligeledes vil der blive tilført stabilgrus i rabatten på Nørrestængevej inden foråret.

09/12-2021 OPDATERING

Repræsentanter fra Holbæk Kommune, NCC Asfalt og Orø Lokalforum mødtes den 8. november for at besigtige og drøfte renovering af det eksisterende offentlige vejnet på Orø.

Som del af en større aftale vedrørende øens vejnet, blev det besluttet at NCC Asfalt inden for overskuelig fremtid skulle sende et lappehold over og udbedre større og mindre områder på vejnettet.

I dag er lappeholdet på Orø for første gang og planen er at de fortsætter med at lappe huller og udbedre vejene på Orø og forventes færdige inden jul.

Bygaden i Bybjerg vil ikke få den store renovering i denne omgang da der er planlagt fuldkommen renovering af denne gade til foråret 2022.

08/11-2021 FØRSTE INDLÆG

Repræsentanter fra Holbæk Kommune, NCC Asfalt og Orø Lokalforum mødtes i dag for at besigtige og drøfte renovering af det eksisterende offentlige vejnet på Orø

Orø Lokalforum henvendte sig til kommunen for at få en dialog om renovering af øens eksisterende offentlige vejnet generelt. I dag var fagfolkene forbi øen, hvor vi viste dem rundt og påpegede problemerne som vi ser dem, huler, slidt belægning, hældninger, manglende stabilgrus i rabatten m.m.

Repræsentanten fra Holbæk Kommune forklarede at man i en periode har været tilbageholden med at gå i gang med større vejrenoveringsprojekter på Orø, da FORS planlægger at etablere kloakering i Salvig-bebyggelsen midt på øen og derfor vil køre med tung transport på vejene i 2022-2023. På den baggrund vurderede Holbæk Kommune at det ville være uhensigtsmæssigt at investere i ny belægning i 2021, specielt på de vejstrækninger der vil blive brugt af tunge lastbiler.

Den mest hensigtsmæssige vej til og fra Østre Færge og Salvig er via Næsbyvej, et lille stykke af Bygaden (omkring flagpladsen) og Østre Færgevej. På den måde undgår øen den tunge trafik igennem Bybjerg og forbi skole samt kirke. Orø Lokalforum har i dag henvendt sig skriftligt til FORS, med ønsket om en ruteaftale, der garanterer at den tunge transport ledes uden om Bybjerg og som beskrevet ovenstående. Vi har i samme henvendelse gjort dem opmærksomme på, at mangel på en sådan aftale, vil stå i vejen for større vejrenoveringsopgaver på resten af øen.

Det blev i dag aftalt med Holbæk Kommune, at NCC Asfalt inden for overskuelig fremtid sender et lappehold over og udbedring større og mindre områder på vejnettet – Også og især de veje hvor FORS tunge transporter skal kører, for ikke at gøre skaderne større end de er i dag. Det blev også aftalt at man løbende vil holde opsyn med effekten af den tunge trafik. Holbæk Kommune vender tilbage med hvornår lappeholdet gæster Orø.

Det blev ligeledes aftalt, at hvis Orø Lokalforum og Holbæk Kommune kan få FORS til at forpligte sig til at benytte en bestemt transportrute fra Salvig, vil en større renovering af Bygaden i Bybjerg mfl. kunne udføres allerede maj/juni 2022.

Orø Lokalforum og Holbæk Kommune vil være i løbende kontakt med hinanden, både med hensyn til de aftaler der kommet i hus i dag og fremtidige opgaver.

Der kan bygges mere på
Til dem der tænker fartdæmpning, cykelstier m.m. så er vi i bestyrelsen også opmærksom på disse gode ønsker fra mange af øens borgere. Vi er allerede i dialog vedrørende fartdæmpning på Brøndevej.

At jorden fra FORS’ kloakeringsarbejde i det hele taget skal køres af øen, hvis vi kan bruge den her, syntes vi på en bred kam også virker som spild.

Vi gik efter at få vores veje renoverede og vedligeholdt bedre end i dag. Hvis vi kan få FORS til at forpligte sig til en transportrute, så kom vi et godt stykke i dag.