Undersøgelse af mobildækning på Orø

Undersøgelse af mobildækning på Orø

15/12-2021 OPDATERING

I november satte Orø Lokalforum en online undersøgelse i gang om teledækning på øen. ca. 200 personer deltog i teledækning undersøgelsen. Alle tilbagemeldinger på tale/sms og data forbindelser er plottet ind på et kort, som vil blive brugt i den videre proces, og ønske om bedre dækning flere steder på Orø.

Undersøgelsen viser tydeligt at der er ”sorte huller” flere steder på Orø.

Første skridt er at kontakte Energistyrelsen, som er lovgivende på området, forelægge resultatet af undersøgelsen og bede om, at få en ”måler” ud, for at tjekke om lovgivningen overholdes på Orø.
Overholdes gældende lovgivning for teledækning ikke (og det gør den ikke), er det Energistyrelsens opgave at kontakte teleudbyderne for en løsning – hvilket vi vil vi holde dem op på.

16/11-2021 FØRSTE INDLÆG

Orø Lokalforum og Orø Beboerforening går sammen i forsøget på at få bedre mobildækning på øen og har brug for din hjælp. Følg nedenstående link til et kort spørgeskema, hvor vi spørger om din oplevelse af mobildækning på din adresse – både gode og dårlige.

Flere områder på Orø er rigtig dårligt dækket og i enkelt tilfælde ”sorte huller” hvor tale og/eller data via din mobiltelefon er umuligt.

Derfor står vi sammen
Begge foreninger har modtaget borgerhenvendelser, omkring manglende telefoni og mobildatadækning i forskellige områder på øen og i denne sag giver det god mening at have et tæt samarbejde, da reglerne på området er udstukket af Energistyrelsen og forvaltningen er kommunal/regional. Beboerforeningen har via sit medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer adgang til Christiansborg og ministerierne, hvor lokalforum har god adgang til kommunen.

Mobildækning i dag
Orø bliver i dag dækket af vores lokale mobilmast på Brøndevej og i yderzonerne, hvor den lokale mast ikke dækker godt, mobilmaster på fastlandet. Så vidt vi har kunnet undersøge, er der i dag 3 fastlandsmaster der leverer mobildækning på Orø. Uden eksperthjælp, har vi dog ikke kunnet vurdere om radius fra disse fastlandsmaster er god nok.

Et andet vigtigt parameter er, hvem der har sendere på de enkelte master, både lokalt og på fastlandet. Og sidst, men ikke mindst, hvilke teknologier de har hængt op på de enkelte master. Forenklet er nogle teknologier gode til tale/SMS og andre til data. Orø Lokalforum har indsamlet information, om hvem der hænger på de forskellige master og hvilke teknologier de benytter.

Undersøgelse af mobildækning
Begge foreninger har besluttet, at det er vigtigt at have så meget information så muligt. Foreningerne har samtidig besluttet at kigge på Orø som en helhed, da problemet med mobildækning ikke er et isoleret tilfælde, men en virkelighed flere steder på øen.

Derfor vil vi bede alle på Orø, fastboende og fritidshusfolk, om at udfylde et kort spørgeskema online. Den indtastede data vil blive brugt til at danne et samlet overblik og grundlag for videre behandling af mobildækning på Orø.

For at få et overblik, vil vi også gerne have de gode oplevelser med mobildækning med. Hvis I er flere på adressen med forskellige teleselskaber, vil vi gerne have alle med i undersøgelsen.

Ved du noget, vi eventuelt ikke ved
Mobildækning og data har været oppe før, så hvis der skulle være nogle på Orø der har viden de mener kan være vigtig, hører vi meget gerne fra jer, på kontakt@oroelokalforum.dk