Orø COVID-testcenter og vaccine opdatering

Orø Vil have lokalt COVID-testcenter

COVID-testcenter på Orø

Orø Lokalforum har kontaktet kommunen i et forsøg på at få testcenter genoprettet på øen.

Relateret indlæg: Få dit COVID stik på Orø >>

10/12-2021 OPDATERING

Orø Lokalforum og Orø Beboerforening har fået svar fra Chefkonsulent Annette Palle Andersen i Region Sjælland vedrørende test-center på Orø:

”Til jeres orientering så er Falck nu i gang med at lave et testcenter på Orø. Den knappe ressource i øjeblikket er at skaffe ”hænder”. Derfor samarbejder vi med Holbæk kommune, som i foråret var behjælpelige med at finde podepersonale.”

Annette oplyser endvidere:
Jeg kan ikke fortælle jer så mange detaljer. Mit bedste gæt er, at I i løbet af næste uge får information om åbningstidspunkt.”

Orø beboerforening har informeret Regionen og Falck om at der findes min 4 uddannede poder på Orø hvoraf de tre er klar igen.

Vi takker Orø Beboerforening for det gode samarbejde – sammen er vi stærke!

06/12-2021 OPDATERING

Skriv til Holbæk Kommune, Region Sjælland og Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Orø Beboerforening.

“Orø Lokalforum har den 1. december rettet henvendelse til Holbæk Kommune, vedrørende reetablering af lokalt testcenter. Vores ønske er blevet behandlet i det kommunale Covid 19-Forum, men desværre var svaret afvisende: ”…Det vi kan sige er, at der er ikke tale om testcenter på Orø som det er lige nu.”

Det er på ingen måde tilfredsstillende at Orø ikke tilgodeses i en eller anden form (evt. 2-3 dage med testcenter), at kigge i befolkningstal frem for befolkningsbehov, er ikke den rigtige måde at løse dækningen i et ø-samfund på.

Orø har en del ældre og svage borgere som kan have svært ved at komme til fastlandet for få en COVID-test. For denne del af befolkningen er testcentre 30+ minutter fra øen ikke en løsning og noget der ofte bliver fravalgt, grundet besværlighed og angst for smittefare på færge.

Ligeledes bør det tages med i overvejelserne, at Orø på trods af et forholdsvis lavt indbyggertal har rigtig mange fritidshuse. Erfaringen fra tidligere år med COVID er at fritidshusejerne i højere grad benytter deres sommerhuse når COVID-reglerne strammes og øen således i disse perioder har et langt højere indbyggertal end ”normale” vintre.

Vi har sidste vinter erfaret at spredning af COVID går meget hurtigt i et ø-samfund som vores og ønsker et præventivt værktøj til at beskytte øens befolkning.

Vi skal have fundet en hurtig og brugbar løsning til Orø og håber I vil deltage i dette samarbejde.”

Orø Beboerforening har tilsluttet sig skrivet i en henvendelse til modtagere.

04/12-2021 FØRSTE INDLÆG

01/12-2021 skrev Orø Lokalforum til Holbæk Kommune

“Vi er på vej ind i de mørke måneder og i denne tid betyder det også COVID tests restriktioner. Vi vil gerne have testordningen tilbage på Orø – Hvem skal vi tale med.”

03/12-2021 får vi svar fra Holbæk Kommune

”Regionen tager en beslutning om, hvor meget der skal opskaleres, efter aftale med styrelsen for forsyningssikkerhed. … Det vi kan sige er, at der er ikke tale om testcenter på Orø som det er lige nu.”

Orø Lokalforum har svaret:
”Det er på ingen måde tilfredsstillende at Orø ikke tilgodeses i en eller anden form (evt. 2-3 dage med testcenter), at kigge i befolkningstal frem for befolkningsbehov, er ikke den rigtige måde at løse dækningen på.

Orø har en del ældre borgere som kan have svært ved at komme til fastlandet for få en COVID-test. For denne del af befolkningen er testcentre 30+ minutter fra øen ikke en løsning.

Ligeledes bør det tages med i overvejelserne, at Orø på trods af et forholdsvis lavt indbyggertal har rigtig mange fritidshuse. Erfaringen fra tidligere år med COVID er at fritidshusejerne i højere grad benytter deres sommerhuse når COVID-reglerne strammes og øen således i disse perioder har et langt højere indbyggertal end ”normale” vintre.

Hvis I ikke indenfor meget kort fremtid finder en brugbar løsning til Orø, føler vi os nødsaget til at bringe sagen videre i region, kommune, Styrelsen for Forsyningssikkerhed samt relevante politikere i både region og kommune.”

Vi arbejder videre på sagen!!


COVID-vaccine på Orø

Orø Lokalforum har i går modtaget følgende information:

Til orientering kommer der en mobil vaccinationsvogn til Orø på onsdag, d. 8. december på Elnebjergvej 33 mellem kl. 8.45-13.00.

Her kan man møde op uden tidsbestilling og få 1., 2. eller 3. vaccinationsstik mod COVID-19.


Tilbuddet er for de:

  • der er 18+ år
  • der endnu ikke har fået dit 1. vaccinationsstik
  • der mangler sit 2. vaccinationsstik (tidligst tre uger for Pfizer-BioNTech og fire uger for Moderna efter 1. stik)
  • der har fået invitation til 3. stik (revaccination) Man skal ikke bestille tid, men blot møde op med dit sundhedskort.