Udsættelse af ekstraordinær generalforsamling og borger/folkemøde

På baggrund af den nuværende Corona-situation har bestyrelsen, efter mange overvejelser, valgt at udsætte den planlagte ekstraordinære generalforsamling (hvor færgekontaktudvalget skulle genoprettes) og det efterfølgende borger/folkemøde den 29. januar 2022.

Ekstraordinære generalforsamling og borger/folkemøde, vil hvis Corona-anbefalinger tillader dette, blive afholdt tidligt forår.

Deadline for ændringsforslag til provisorisk kommissorium for Orø’s Færgekontaktudvalg er stadig den 14. januar 2022.


Opdatering: Deadline for ændringsforslag til provisorisk kommissorium for Orø’s Færgekontaktudvalg er er udvidet til mandag den 23. maj 2022.


Læs mere her: Færgekontaktudvalg