Holbæk Kommune satser på milde vintre og skærer i snerydningen

Det er kommunalpolitikerne der står i vejen for en tilfredsstillende snerydning på Orø

10/01-2022 OPDATERING

Den 9. januar 2022 sendt vi en klage til Holbæk Kommune over serviceniveauet for vintertjenesten på Orø.
(Se første henvendelse længere nede i dette indlæg)

Her til aften har vi fået svar fra Lars Qvist, som er ny formand for Udvalget, Plan Bolig og Lokal Udvikling, der overtager opgaven Vintertjeneste fra Udvalget for Klima og Miljø


Tak for din henvendelse omkring vintertjenesten på Orø.

Udvalget Plan, Bolig og Lokal Udvikling har endnu ikke været samlet til et første møde, men jeg har orienteret medlemmerne af udvalget om din skrivelse.

Jeg kan godt se, at Orø bliver ramt af den besparelse, som det tidligere udvalg gennemførte, og måske har andre lokalområder oplevet problemer, som dem du nævner. Udvalget vil derfor vurdere den samlede vintertjeneste, når vi kommer lidt længere frem på året.


Vi vil lade politikerne komme i gang og vil indlede en løsningsorienteret dialog, med det mål, at få en bedre Vintertjeneste end den vi har i dag. Samtidig er vi i kontakt med andre Lokalfora i kommunen, for at styrke vores fælles ønske om bedre service om vinteren.

Vi følger denne sag helt til dørs!

09/01-2022 FØRSTE INDLÆG

Vintertjenesten på Orø har i mange år været utilstrækkelig for størstedelen af øen. Efter julens frostdøgn besluttede Orø Lokalforum at kontakte Udvalget for Klima og Miljø, som er ansvarlig på området. I forarbejdet finder vi til vores store overraskelse ud af, at det kun bliver værre, idet de folkevalgte politikere satser på milde vintre, frem for borgernes liv og sikkerhed.

Natten til den 24. december 2021 blev Danmark ramt af isdøgn, og snerydderne blev kaldt ud i hele Holbæk Kommune, for at rydde vinterklasse 1 og vinterklasse 2 veje. Da Næsbyvej og Nørrestængevej er vinterklasse 3 veje, som kun ryddes hverdage indenfor normal arbejdstid (07:00 – 15:00), blev disse veje ikke ryddet effektivt før efter anden juledag.

Orø Lokalforum har efter nytår undersøgt, hvorfor reglerne er skruet sammen, som de er i Holbæk Kommune, samt hvem vi skal i dialog med, for at finde en bedre løsning på snerydning af vitale veje på øen. Det er på politisk plan regler og budgetter for snerydning i kommunen bliver besluttet, og her har kommunalpolitikerne i Holbæk Kommune, igennem en årrække, haft den store sparekniv fremme.

Relateret indlæg: Snerydning på Orø

Kan det blive værre? Ja det kan det tilsyneladende!
Man skulle tro, at der ikke kunne skæres dybere i en – i forvejen – utilfredsstillende vintertjeneste, men jo, det kan der faktisk. Udvalget for Klima og Miljø spiller højt spil, og satser på milde vintre i fremtiden.

Udvalget for Klima og Miljø (som står for vintertjenesten) er blevet pålagt at spare kr. 300.000 for 2022 driftsbudgettet, og udvalget har den 30-11-2021 besluttet at besparelsen skal komme fra Vintervedligeholdelse og Grøn Pleje. Reduktionen fordeles med 110.000 kr. på vintervedligeholdelse og 190.000 på den grønne pleje.

For at opnå besparelsen, har Udvalget for Klima og Miljø besluttet, at kommunens vinterklasse 2 veje nedklassificeres til vinterklasse 3 veje, der kun ryddes mellem 07:00-15:00

Helt lokalt, for Orø, er konsekvensen af udvalgets beslutning, at vi i tilfælde af hård frost/snevejr i tidsrummet 15:00 til 07:00 næste morgen, står uden snerydning og/eller saltning.

Ingen snerydning weekend og helligdage
Hvis udvalget derudover nedklassificerer vores eneste vinterklasse 2 veje til vinterklasse 3, og udvalget følger nuværende regler for vinterklasse 3 veje, vil den sparsomme vintertjeneste kun udføres på hverdage, og Orø vil i weekender og på helligdage forvandles til skøjtebane.

Færdsel på øen vil være forbundet fare, da Orø har meget få meter fortov og ingen cykelstier, således at fodgængere, cyklister, biler, lastbiler m.m. alle færdes på vores – i forvejen – smalle vej.

På baggrund af dette, har et flertal i Orø Lokalforum besluttet at sende en klage til Udvalget for Klima og Miljø. Du kan læse klagen herunder.

Nedenstående en kopi af Udvalget for Klima og Miljø mødereferat fra 30-11-2021, hvor reduktion i budget bliver besluttet.