Snerydning på Orø

Snerydning på Orø

Orø Lokalforum har fået en borgerhenvendelse vedrørende snerydning på øen. Da der sikkert er flere der gerne vil have en forklaring på hvordan det forgår eller undret sig over hvorfor ikke alle veje bliver ryddet, har vi valgt at publicere svaret på vores hjemmeside.

Snerydning i hele regionen forgår efter kørebaneklasser:

  • Klasse I veje – På klasse I veje saltes præventivt. Det tilstræbes således, at der saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet.
  • Klasse II veje – På klasse II veje tilstræbes der ligeledes saltet ligeledes præventivt, på disse dog kun mellem kl. 5.00 og 22.00.
  • Klasse III veje – På klasse III veje udføres der kun saltning/grusning efter behov på hverdage, og indenfor normal arbejdstid, i det omfang opgaverne på klasse I og klasse II tillader det.
  • Klasse IV veje – På klasse IV veje saltes/gruses kun undtagelsesvis.

For nogle år siden reviderede man klassifikationerne på vej i de mindre lokalsamfund i Region Sjælland og dermed også Orø.

Hvor vi før havde flere klasse II veje er det nu kun ruten fra Færgefarten Orø-Holbæk til Østre Færge der er forblevet klasse II kørebane.

Næsbyvej og Nørrestængevej er klasse III og så er der en række mindre veje der er klasse IV på Orø.

Snerydning foregår ved at der sidder en person centralt i Region Sjælland og kalder rydning af de enkelte vejklasser. Kørslen (den lokale snerydder) følges og kontrolleres via GPS og må ikke fravige ruten.

I starten af 2021, var Orø Lokalforum (det tidligere) i kontakt med ansvarlige embedsmand i kommunen og forelagde denne, at Orø gerne ville have opgraderet Næsbyvej og Nørrestængevej til klasse II. Vi fik beskeden, at dette kunne man ikke gøre, da det derfor også skulle implementeres i alle andre lokalområder i kommune/regionen.

Vi forsøgte sidste vinter at lave en specialaftale for Orø, hvor vores lokale snerydder ville få tilladelse til fravige sin rute, og rydde andre klasser veje end de kaldte, hvis han følte behov herfor. Vi kom desværre ikke videre med problematikken sidste vinter, da det daværende Lokalforum opløste sig selv og der ikke senere på året var problemer med sne.

Vi arbejder videre med sagen
Der er plads til forbedring, særligt på Næsbyvej og Nørrestængevej. Straks efter nytår kontakter Orø Lokalforum region og kommune, i håbet om at finde en bedre løsning på snerydning af vitale veje på Orø. Det er ikke sikkert vi kan lande en aftale om at få opgraderet kørebaneklasserne. Det burde dog være muligt i at lave en aftale om at vores lokale snerydder kan handle mere frit.