Spørgsmål vedr. Kommunens varsling om separering af regn- og spildevand

Orø Lokalforum har den 25-04-2022 sendt følgende skriv til Holbæk Kommune. Informationen er bygget på henvendelser fra borgere på Orø.

Til Holbæk Kommune – Natur og Miljø

Vedr. Varsling af påbud om separering af regn- og spildevand

Orø Lokalforum har modtaget klager vedrørende jeres skrivelse ultimo april 2022, vedrørende varsling af påbud om separering af regn- og spildevand.

Klagepunkter:

  • De udsendte varslinger bygger på en TV-inspektion foretaget i 2017, i et område hvor meget er forbedret og ændret siden da.
  • Der rejses tvivl om nøjagtigheden af førnævnte TV-inspektion, da der i et tilfælde har vist sig fejl i matrikel oplysninger.
  • Der er klaget over ordlyden i jeres skrivelse, der som klager skriver, ikke er i dialogformat, men i stedet varsler ”bål og brand”.

Spørgsmål:

  • Hvorfor bruger man ikke opdateret information som grundlag for varslinger og påbud?
  • Hvorfor har kommunen ikke kontrolleret matrikelplanen grundigt inden de sender varslinger og påbud?
  • Hvorfor beder kommunen ejendomme der ikke har vist fejl (bygget på TV-inspektionen) om dokumentation og på den måde påfører dem en tilsyneladende unødig udgift?
  • Hvorfor er kommunens skrivelse, skrevet i det i et meget fjendtligt format. En skrivelse der også er sendt til husejere uden problemer?

Der er mange husejere på Orø der har modtaget varsling om påbud via deres e-boks. En varsling kommunen bør trække tilbage eller sætte på pause indtil der forelægger opdateret og nøjagtig dokumentation.

Da kommunens dokumentation er fra 2017 og dermed må regnes for information af ældre dato, bør udgiften for ny TV-inspektion påhvile kommunen.