Orø Lokalforum og færgekontaktudvalget er i gang igen

I går afholdt Orø Lokalforum generalforsamling i Orø Kultur- & Forsamlingshus og en Lokalforum bestyrelse blev valgt og færgekontaktudvalget genstartet.

Udover de fremmødte lokale borgere var Holbæk Kommune til stede med tre repræsentanter, hvoraf den ene er jurist i Kultur og Fritid, som Holbæk Kommunes lokalfora hører under.

Forsamlingen godkendte vedtægtsændringer (som vil blive offentliggjort snarest). Med de nye vedtægtsændringer kunne kommunens repræsentanter atter godkende Orø Lokalforum som en samarbejdspartner.

Tre medlemmer af den tidligere bestyrelse genopstillede og blev valgt ind. Desværre var der ikke andre fra forsamlingen der ønskede at stille op. Foreningen kan fungere med tre medlemmer, men det er ikke optimalt, derfor fik den nye bestyrelse forsamlingens tilladelse til at selvsupplere med to bestyrelsesmedlemmer, til og med næste generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig således: formand Simon Drost (valgt for 2 år), næstformand Jørgen Stenersen Hansen (valgt for 1 år) og kasserer Kirsten Flemming Nielsen (valgt for 2 år) .

Revisor blev Birgit Kauffmann og revisorsuppleant blev Henrik Persson.

Færgekontaktudvalget
Forsamlingen besluttede at færgekontaktudvalget, som tidligere, skal være et underudvalg hos Lokalforum. Med en enkelt rettelse (som vil blive offentliggjort snarest) i det nye oplæg til et kommissorium, blev kommissoriet godkendt af forsamlingen.

To borgerrepræsentanter til færgekontaktudvalget blev valgt: Kenni Jørgensen og Henrik Persson. Ud over de to borgerrepræsentanter består Orøs nye færgekontaktudvalg af én repræsentant fra henholdsvis Orø Lokalforum, Orø Beboerforening, Orø Bådelaug og OrøKontoret/Turisthuset.

Tak til de fremmødte for god orden!