Lægepraksis på Orø – bliver det muligt?

Det er Orø lokalforums holdning at det kan blive meget svært at finde en læge på de præmisser Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland sætter op – Nul kapacitet på Orø, eller mere præcist en lægepraksis uden ”kunder”, hvor det vil være nødvendigt at have et velbetalt job ved siden af.

Se jobopslaget her: Nul kapacitet på Orø

Regionen vil have mere læge uden at det skal koste ekstra og man er ikke indstillet på hjælpe økonomisk i opstartsfasen. Regionen har ikke forholdt sig til, hvad man vil gøre hvis der ikke findes en læge – Der er p.t. ingen plan B.

  • Det er Orø lokalforums holdning, at jobopslaget burde have været udfærdiget mere attraktivt og faktuelt korrekt.
  • Det er Orø lokalforum frygt, at regionen på de opsatte præmisser ikke finder vores nye ø-læge. Da det i forvejen er svært at finde læger til de små lokalområder – selv når der er tale om overtagelse af en eksisterende praksis, med ”kunder i butikken”.
  • Det er Orø lokalforums holdning, at der allerede nu bør være en plan B. på plads, som eventuelt kunne være at fortsætte samarbejdet med nuværende ø-læge.

Orø lokalforum har kontaktet regionen, både skriftligt og telefonisk og ytret bekymring for fremtidsudsigterne for en fast læge på Orø. I en telefonsamtale med udvalgsforkvinde Susanne Lundvald (A), gjorde sidstnævnte klart, at man ikke har en plan B og ikke har overvejet at det kan blive en svær stilling at besætte.

Susanne Lundvald vil ikke tale om en eventuel plan B. før efter ansøgningsfristen udløber torsdag den 1. september 2022, blot 3 måneder før den nuværende læges ophør på Orø.

Det er Orø lokalforums håb at der på trods af ovenstående, kommer ansøger(e) til stillingen. Hvis ikke, foreligger muligheden at Orø for altid mister sin ø-læge. Regionen sparer penge og øens borgere er henvist til læger på fastlandet og/eller videokonsultationer.

Hele situationen minder desværre alt for meget om 2019, hvor store dele af Orø var på barrikaderne for at undgå fastlandslæge og videokonsultationer.