Lægepraksis på Orø – Svar på regionens udtalelser i pressen

Fredag den 14. oktober var der en artikel i SN.dk (Nordvestnyt), hvor formand for det nære sundhedsudvalg, Susanne Lundvald (S), kommenterede på spørgsmålet om en kommende læge på Orø.

Susanne Lundvalds udtalelser er i virkeligheden en repetition af, hvad der blev sagt på vores borgermøde den 10. oktober, med nogle få tilføjelser/ændringer.

Artiklen nævner blandt andet:

 • At rekruttering af praktiserende læge har resulteret i én ansøger, der desværre er sprunget fra.
 • At de muligvis har endnu en kandidat til stillingen, som er kommet ind efter ansøgningsfristens udløb.
 • At hvis det ikke lykkes, at få en fast læge til Orø, vil næste skridt være at sende satellitpraksisaftalen i udbud.

Som noget nyt – i forhold til borgermødet – angiver Susanne Lundvald nu, at grunden til, at aftalen med Lægerne i Bysøstræde (tidligere læge Frans Ourø) ikke kan fortsætte er, at aftalen i så fald skal i udbud.

Susanne Lundvald udtaler til SN, ”Hvis vi fortsat og blivende skal yde tilskud til en klinik på Orø, skal dette udbydes, så andre læger kan byde ind.”

Hvis det var det, de tre repræsentanter fra Region Sjælland på borgermødet mente, da de sagde, at satellitpraksisaftalen med tilskud var ulovlig, ville en uddybning have været på sin plads.

Susanne Lundvald gentager i artiklen, det samme regionen sagde på borgermødet at, ”Det er absolut muligt for Frans Ourø at fortsætte, han skal så arbejde på almindelige vilkår, som alle andre læger. Det er op til ham at finde en vej, til at få sin virksomhed rentabel.”

Denne udtalelse modsiger forrige, hvor en klinik med tilskud er mulig, hvis den kommer i udbud.

Susanne Lundvald tilføjer, at der dog i udvalget er en holdning til, at alle områder i regionen skal behandles ens, og der vil være en grænse for, hvor meget man kan favorisere borgere på Orø.

Det er Orø Lokalforums mening, at for at behandle alle ens, skal alle behandles ud fra de geografiske udfordringer lokalområdet har. Det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland består af folkevalgte politikere, der på valgdagen vidste, at regionen har syv øer: Fejø, Femø, Sejerø, Orø, Omø, Agersø og Askø. For at give beboerne på disse 7 øer forhold, der minder om dem, der er på fastlandet, er man nødt til at lave en differentieret plan.

Artiklen nævner, at der nu er forhandling med en læge, og at planen er et udbud eller nærklinik, hvis dette mislykkes.

Om Nærklinikker:

Region Sjælland fik i 2019 tilladelse fra Sundheds- og ældreministeriet til at etablere nærklinikker i områder, der var udpeget som lægedækningstruede. Nærklinikkerne er drevet af Region Sjælland. Personalet er ansat af Region Sjælland. Regionen har til dato etableret 5 nærklinikker. Hvis regionen vælger at oprette en Nærklinik på Orø, vil det være den første klinik med så lille et opland.

Ulemper ved en Nærklinik:

 • Nærklinikker bruges ofte som et trinbræt for yngre læger til senere at få egen klinik.
 • Med Nærklinik er man sikret læge, men ikke altid samme læge.
 • Nærklinikkerne har i flere tilfælde oplevet omskifteligt personale.

Hvis alt mislykkes, skal man i gang med en ny udbudsrunde, og øboerne vil komme til at stå i et vakuum. De kan fortsætte hos Frans Ourø i Holbæk, de kan vælge en anden læge, eller afvente en overgangsløsning som, ifølge Susanne Lundvald, “kunne være at finde en lokal læge, som vil træde til, eller en eventuel forlængelse af Frans Ourø”.


Hvis Orø kommer til at stå i et lægevakuum, er Lokalforums frygt, at det bliver den nye normal. Det er vores holdning, at hele processen siden maj, hvor udvalget beslutter at søge ny lægeløsning, har været lemfældig og fuldkommen uden borgerinddragelse, før den 10. oktober hvor regionen deltog på borgermødet i Orø Kultur- og Forsamlingshus.

Krav til Region Sjælland.
Hvis der skal tiltrækkes en fast og langtidsholdbar lægeløsning til Orø, kræver det, at tilliden til regionen genoprettes og plejes. Tillid og tryghed er nøgleordene, tillid til at der efter år med megen omskiftelighed kommer en langtidsholdbar løsning, med den samme læge bag stetoskopet og tryghed til, at det nye bliver lige så godt, eller bedre end det vi har i dag.

På baggrund af det dårlige forløb, og den generelle konsensus på borgermødet den 10/10-2022, tillader Orø Lokalform sig at sende følgende krav til Region Sjælland og Det Nære Sundhedsudvalg allerede mandag den 17/10-2022:

 1. Hele processen for at finde en lægeløsning til Orø skal stoppes, for at kunne gå om.
 2. Satellitpraksisaftalen med Lægerne i Bysøstræde forlænges, til en holdbar løsning er på plads.
 3. Sundhedsreformen af 20. maj 2022, undersøges for muligheder.
 4. Når nyt udbud samt materiale hertil sættes i værk, skal borgerne inddrages fra starten.
 5. Hvis valget bliver en regionsdrevet Nærklinik, skal borgerne inddrages og oplyses om alle konsekvenser heraf.

Det er Orø Lokalforums holdning, at vi skal have lokal læge, og den eneste måde at skabe en holdbar løsning på, er ved at inddrage de borgere, det handler om.

Regionens eksterne og interne kommunikation, samt håndtering af denne sag, har ikke skabt de bedste betingelser for en god løsning – man kunne foranlediges til at sige: tværtimod.

Der er derfor godt grundlag for, at Region Sjælland som organisation tager ansvar, og starter processen helt forfra. Denne gang med inddragelse af de borgere man repræsenterer.