Indsigelse mod nedrivning af boligen i Orø Præstegård

Orø Lokalforums høringssvar vedr. Nedrivning af boligen i Orø Præstegård, Bygaden 54 A, matr. 1a. Bybjerg By.

På et borgermøde den 10. oktober 2022, stemte et stort flertal af fremmødte lokale borgere for en bevaring af Orøs gamle præstebolig. På baggrund af dette, kan Orø Lokalforum ikke støtte op om nedrivning af boligen i Orø Præstegård.

Præstegården er en af Orøs ældste bygninger og indgår i et historisk landsbymiljø med kirke, museum, kro og skole. Bygningens umiddelbare naboer, kirken og museet er lige som Præstegården, registreret med SAVE vurdering 2, og er dermed en af de få tilbageværende bygning med høj bevaringsværdi på Orø.

At fjerne bygningen fra Orø og dette vigtig kulturhistorisk område i Bybjerg, vil være et stort tab for Orø og Holbæk Kommune.

Orø Lokalforum støtter op om Holbæk Kommunes vurdering om, at der IKKE kan gives tilladelse til at nedrive bygningen og at der som følge heraf skal udarbejdes lokalplan med bevarende bestemmelser der har til hensigt at sikre præstegårdens bevaringsværdier herunder fastsættelse af bestemmelse for ombygninger.

Orø Lokalforum støtter op om Holbæk Kommunes ønske om, at nedlægge forbud mod nedrivning i henhold til §14 i Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr. 287 af 16/04/2018.

Høringssvar/indsigelse sendt til Holbæk Kommune den 12. oktober 2022, kl. 22:14.