Holbæk Kommune – Åbent for ansøgning om rådgiverhjælp til fælles varmeforsyninger

Fra i dag, 1. marts, og frem til d. 17. april 2023 er det muligt for borgere, der ønsker at etablere en fælles varmeforsyning, at søge om rådgiverhjælp igennem Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har en pulje på 0,5 mio. til rådighed, som skal anvendes til teknisk og juridisk rådgiverhjælp i forbindelse med etablering af fælles varmeforsyninger.

For at en ansøgning kan komme i betragtning til rådgiverhjælp, er det en forudsætning at varmeforsyningen skal etableres i et område, der ikke allerede er udpeget som et fjernvarmevarmeområde.  Det er også en forudsætning for at kunne modtage rådgiverhjælp, at der er en social organisering på plads i form af en arbejdsgruppe, der har tid og lyst til at drive projektet.

Holbæk Kommune opfordrer arbejdsgrupper til at henvende sig til Lokalforum omkring deres planer for en fælles varmeforsyning, da det kan styrke en lokal forankring, samt at det kan gøre kommunikationen mellem kommune og arbejdsgruppe nemmere.

I ansøgningen skal der indgå et idéoplæg til hvad man ønsker sig af fælles varmeforsyning.

ET EMNE DU KAN FÅ HJÆLP TIL PÅ VISIONSDAGEN, LØRDAG DEN 25. MARTS 2023 – KL. 12:00 TIL KL. 16:00 I ORØ KULTUR- & FORSAMLINGSHUS

Pt. er Holbæk Kommune i gang med en proces omkring at udvælge rådgivere til opgaven. Det er planen at der er underskrevet en kontrakt med en rådgiver d. 17. april.

Holbæk Kommune vurderer alle ansøgninger i samarbejde med rådgivere, og vælger de projekter til rådgiverhjælp, som har de bedste forudsætninger for at opnå en god økonomi i deres varmeløsning. De gode forudsætninger er blandt andet baseret på gunstige forhold omkring høj varmedensitet i området og høj tilslutning blandt brugerne.

Hvis en arbejdsgruppe indsender en ansøgning, kan de forvente svar om hvorvidt projektet kan modtage rådgiverhjælp i starten af maj.

Holbæk Kommune hjælper gerne en arbejdsgruppe med at organisere borgermøder eller at søge viden om varmeløsninger. Kommunen er også i gang med at opdatere hjemmesiden, så interesserede kan finde information om etablering af fælles varmeforsyninger der.

Hvis en arbejdsgruppe sidder med spørgsmål til ansøgningsprocessen, er de meget velkomne til at sende en mail til energi@holb.dk eller ringe til kommunens medarbejdere på tlf. 72 36 73 77 på hverdage mellem 9-13