Indkaldelse til Orø Lokalforums generalforsamling 2023

Tid: onsdag den 24. maj 2023 kl. 19:00
Sted: Orø Kultur- og Forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø

Fællesspisning kl. 17:30
Inden selve generalforsamlingen, vil der være mulighed for fællesspisning i forsamlingshuset.
Fællesspisningen starter kl. 17:30.
Du kan tilmelde dig fællesspisning og betale direkte via dette link: https://place2book.com/da/sw2/sales/ruv1zhy9zr
Tilmelding til spisning senest den 21. maj 2023

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v. formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg:
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 personer). På valg er Jørgen Stenersen Hansen, Niels Fynbo og Pia Harder. Alle modtager genvalg.
  2. Valg af 2 suppleanter.
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 6. Færgekontaktudvalg / samt andre underudvalg (i henhold til Færgekontaktudvalgets kommissorium er der ikke valg til udvalget i år.).
 7. Eventuelt

(Kopi af regnskab og beretning udleveres ved indgangen.)

———————-

Forslag kan sendes på: e-mail: kontakt@oroelokalforum.dk eller som almindeligt brev til: Orø Lokalforum c/o Orøkontoret, Orø Havn 3, 4305 Orø. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. maj 2023).

———————-

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

Orø Lokalforum


Læs eller hent som PDF nedenstående