Øget budget for opførelse af 6 almennyttige boliger, godkendes

Efter megen ventetid og kommunikation med Holbæk Kommune og VAB, er det med stor glæde endelig at kunne se lys forude, for de 6 længe ventede almennyttige boliger der skal opføres på Orø.

Historik
Oktober 2020 blev der er indgået aftale mellem Holbæk Kommune og Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) om, at VAB samtidig med projektet i Vølunden skal opføre seks almene familieboliger på Orø.

Marts 2021 ansøger Vestsjællands Almene Boligselskab om tilsagn til at opføre seks almene familieboliger på Orø på matr.nr. 27 am Bybjerg By, Orø, beliggende Elnebjergvej 31A, Orø, og anmoder samtidig om, at Holbæk Kommune ansøger om engangstilskud til etablering af boligerne på Orø. I fuld enighed gav Holbæk Kommunalbestyrelse grønt lys for, at der kan bygge seks boliger på Elnebjergvej på Orø – og så stoppede den der.

Corona og øgede anlægspriser stod uventet i vejen for opførelsen af de længe ventede boliger, men nu er der langt om længe skred i sagen og den 7. november er et øget budget til godkendelse i Holbæk Kommunes udvalg for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Rent proforma skal beslutningen herefter igennem Økonomiudvalget.

Opfølgning og fremtid
Som man vil kunne læse i vores referater, har Orø Lokalforum løbende været i mundtlig og skriftlig kontakt med politikere, embedsværk og VAB’s ledelse for at skubbe til sagen, så den ikke endte med at blive glemt.

Vi er glade for at der nu endeligt syntes at være skred i sagen og er samtidig opmærksomme på at 6 boliger langt fra dækker behovet på Orø. Vi arbejder derfor videre i almennyttig boligarbejdsgruppen, i forsøget på at få flere almennyttige boliger på til øen.