Dialogmøde om Bæredygtig Energi på Orø

Den 14. januar kl. 10.30 – 12.30 i Orø Kultur- og Forsamlingshus.

(Nyt fra én af Lokalforums Visionsdag 2023 arbejdsgrupper)

Kom og hør om Energigruppens arbejde! Vær med til en dialog om bæredygtig Energi på Orø.

Program – foreløbigt:

  • Velkommen og lidt om baggrunden / Siri Reiter og Birgitte Hoffman.
  • Foreløbig kortlægning af muligheder / Studerende fra Aalborg Universitet sm. Birgitte.
  • Fælles varmeløsninger / Spar Energi fra Energistyrelsen.
  • Spørgsmål, dialog og opsamling.

Mødet kræver ikke tilmelding – kom glad! Lokalforum giver kaffe/the og kage.

Der vil være mulighed for at høre med online for de, som ikke er på øen. Vi sender link, hvis du tilmelder dig via bhof@plan.aau.dk.

Bæredygtig Energiplan for Orø – baggrund
Energi var et af de temaer, der blev formuleret på Orø Lokalforums Visionsdagen i foråret 2023, og Siri Reiter og Birgitte Hoffmann blev kontaktpersoner på dette tema.

Vi har samarbejdet med en gruppe studerende fra Aalborg Universitets afdeling i København. De er gået i gang med at kortlægge øens nuværende energiforhold og undersøge alternativer løsninger. De har blandt andet set på mulighederne for, at Orø kan etablere et Energifællesskab. På mødet præsenterer vi deres analyse og lægger op til diskussion af muligheder.

Vi er også i dialog med Holbæk Kommune, der bakker op om, at lokalsamfund som Orø engagerer sig i en bæredygtig energiplanlægning. På mødet præsenteres deres forslag til lokale fælles varmeløsninger.

Øen kan søge støtte til at gå videre med planerne – både til fælles varmeløsninger eller til energifællesskab – skal vi det?

Bæredygtig Energi på Orø handler ikke kun om miljø og økonomi, men også om fællesskaber, landskaber, arbejdspladser, Orø som DemonstrationsØ og fremtidens generationer ….

Hvis du har spørgsmål – så kontakt Birgitte på bhof@plan.aau.dk

Varme hilsner, Birgitte – og Siri

Hvis du vil vide mere
Se om kommunens pulje til fælles varmeløsninger på https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/opvarmning-af-dit-hjem/soeg-pulje-til-raadgivning-om-opstart-af-en-faelles-varmeloesning/
Resultaterne fra puljens første gang ligger her: https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/opvarmning-af-dit-hjem/resultater-fra-lokalomraader-faelles-varmeloesning/
Læs mere om Energifællesskaber her: https://www.energifaellesskaber.dk/