Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for Orø Præstegård

Den 14. december 2023 blev den bevarende lokalplan for Orø præstegård og præstegårdsmiljø offentliggjort

Kommunalbestyrelsen vedtog 25. oktober 2023 kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 4.18 – bevarende lokalplan for Orø Præstegård – bevarende lokalplan for præstegård og præstegårdsmiljø. Planforslagene var i offentlig høring fra den 26. maj til den 11. august.

Planernes indhold
Kommuneplantillægget og lokalplanen har til formål at bevare præstegården og det omkringliggende præstegårdsmiljø for eftertiden ved at forhindre nedrivning samt at sikre at istandsættelsen sker uden at forringe bygningens bevaringsværdig. Hvis bygningen forfalder til en grad hvor istandsættelse ikke er muligt, stilles der krav til at den genopføres i samme placering og form som nuværende. Lokalplanen giver ikke mulighed for øvrig bebyggelse i præstegårdsmiljøet.

Planerne blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag. Ændringerne vedrører blandt andet mulighed for at etablere en bolig som ikke er i tilknytning til kirken, tilføjelse af mulighed for redskabsskur og drivhus i præstegårdshaven (hvis der kan opnås dispensation hertil fra fredningsstyrelsen) samt præciseringer omkring facademateriale, vinduestyper samt placering af handicapadgang.

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Kommuneplantillægget og lokalplanen er offentliggjort den 14. december 2023 og kan læses på https://planer.holbaek.dk/annoncering/

Du kan læse Lokalplan nr. 4.18 på dette link.
Du kan læse kommuneplantillæg nr. 15 på dette link.

Læs også: