Østre Færgevej får ny asfalt

Maj 2024 går Holbæk Kommune i gang med næste del af asfalteringen på Orø, når de påbegynder asfaltering af Bygaden (fra kirken) og hele Østre Færgevej.

I sidste uge var Lokalforum i kontakt med Holbæk Kommune som nu har lagt asfaltopgaven ind i deres kalender til udførelse maj måned 2024 og afslutning samme måned.

Asfalteringen vil tage ca. 2 uger. Der vil i perioden kun være et farbart spor, med lysregulering i det områder der arbejdes, så man skal forvente længere køretid til og fra området.

Der er for året 2024 ikke budgetteret med yderligere asfaltering på Orø, udover almindelige vedligehold/reparationer.