Ureguleret taxilovgivning kan skabe problemer for Orø

Fire småøer, her i blandt Orø, fritages fra taxiloven fra i dag 1. juli, så ALLE kan køre med betalende passagerer uden krav og regler. Alle kan lovligt køre med alle mod betaling på Orø, også chauffører der ikke bor, ejer sommerhus eller på anden måde har tilknytning til Orø.

Orø Lokalforum og Orø Beboerforening indsendte et fælles høringssvar den 15. april 2024. Begge foreninger mener at fritagelsen kan være til gavn for Orø og begge for foreninger mener der bør indføres nogen regulering, for at det ikke ender i det rene klondike, da det er taxiloven i sin helhed der fuldkommen bortfalder, hvilket medfører at f.eks. krav til køretøj, chaufførens alder, legitimation m.v. også bortfalder.

Om Holbæk Kommune har bragt vores bekymringer videre til Trafikministeriet vides ikke. Faktum er, at fra dagdato eksisterer Taxiloven ikke på Orø, vi er fritaget fra det hele!

Hvordan de kommende taxichauffører skal organisere sig forsikrings- og skatmæssigt, har kommunen lovet at informere nærmere om snarest. Særligt på forsikringssiden melder der sig nogle spørgsmål.

Den manglende regulering betyder at fra i dag:

  • Kan ALLE lige meget hvor de kommer fra i Danmark kører Ø-Taxa på Orø.
  • Man skal ikke registrere sig nogen steder.
  • Der er ingen fastsatte takster, så chaufføren kan tage hvad han/hun vil.
  • Der er ikke garanti for at bilens ansvarsforsikring dækker personskade på passagerer ved et biluheld, da der udveksles penge for servicen.
  • En almindelig ansvarsforsikring dækker ikke for skader på passagerens ejendele.

Der er ingen tvivl om at politikerne da de udtænkte ”Bekendtgørelse om undtagelse af visse øer fra taxiloven”, havde i tankerne, at de med denne lempning ville løse et infrastrukturproblem på småøerne. Og de sikkert havde tænkt sig at det ville blive den lokale degn, skolelærer eller lignende der vil sidebeskæftige sig selv med lidt lokal taxakørsel – og i det format ville det som sådan have været en rigtig fin ordning.

Orø er en anden slags ø
I forhold til de andre godkendte øer Bågø, Endelave, Hjarnø er Orø en helt anden størrelse med langt flere indbyggere og fritidshusejere samt bedre forbindelse til fastlandet. På de helt store turistuger er her tusindvis af endagsgæster og andre besøgende – og her er en fuldkommen ureguleret Taxilov et rent klondike for dem der måtte ønske at udnytte situationen.

Både Orø Lokalforum og Orø Beboerforening opfordrer til, at der oprettes et organ der kan samle dem der ønsker at yde taxiservice. På denne måde kan der forhåbentligt arrangeres vagtskema, takster, fællestelefon mm.

Begge foreninger vil i næste uge mødes og danne sig et overblik og eventuelt være behjælpelig med organiseringen.