Orø Lokalforum vil arbejde for regulering af den nye Ø-taxi lovgivning

På baggrund af de manglende reguleringer/regler/registrering i Transportministeriets ”Bekendtgørelse om undtagelse af visse øer fra taxiloven”, kan vi som bestyrelse ikke længere bakke op om taxi-frigivelse på Orø.

Vi er meget enige i det oprindelige lovforslags bemærkninger om, at rammerne for mobilitet bør udvides på øerne. Det er dog bestyrelsens holdning at en undtagelse fra taxiloven uden et minimum af rammer og regler, kan gå meget galt og skabe utilsigtede problemer for Orø.

Vi støtter en reguleret/registreret Ø-taxi drift på Orø og mener vi bør sætte projektet på pause til vi har opnået nogle faste og sikre rammer at arbejde ud fra.

Baggrund
Da der var kommunal høring om reglerne for Ø-taxa, indsendte vi svar til Holbæk Kommune, hvor vi støttede muligheden for Ø-taxa på Orø og udtrykte samtidig bekymring for den manglende regulering. Desværre er vores bekymringer ikke blevet en del af Trafikministeriets lovændring.

Vi er overvejende enige i Sammenslutningen af Danske Småøers høringssvar vedrørende lovændringen. Hvor de rejser stærk bekymring for:

  • at småøerne bliver ”det vilde vest”, hvor der køres uden sikkerhed, forsikring, skatteopgivelse mm., hvis kørslen ikke er registreret
  • at det bliver umuligt at drive en fast, helårlig taxaservice som forretning, hvis enhver kan sættes sig for at køre taxa på øen, når det falder dem for. Fx kan enhver (fx turist) i højsæsonen køre taxa og dermed undergrave forretningen for en evt. helårs taxaservice.
  • at bestemmelsen om, at det er op til den enkelte chauffør at opgive til Skat, hvad de tjener på kørslen, er undergravende for eksempelvis en forretning, der udbyder taxa-service helårligt.

Orø Lokalforum foreslår derfor:

  • som Sammenslutningen af Danske Småøer, at der til den enkelte ø skal søges ø-taxa-tilladelse i kommunen. Vi mener dog ikke at det udelukkende skal være CVR registrerede virksomheder der kan registrere sig, men også private.
  • at der i forbindelse med udstedelse af ø-taxa-tilladelse i kommunen skal kontrolleres chaufførs kørekort og straffeattest.
  • at der i forbindelse med udstedelse af ø-taxa-tilladelse i kommunen skal kontrolleres bils dokumenter samt fremvises en ansvarsforsikring, der dækker betalt personbefordring.